arrow_drop_up arrow_drop_down

Database marketing

Database marketing is het gebruik maken van gegevens uit een database voor marketing activiteiten. Door gebruik te maken van de database is het mogelijk om iedere klant een specifiek, individueel aanbod te doen op basis van diens wensen en behoeften. Deze individuele wensen en behoeften worden inzichtelijk gemaakt door gebruik te maken van de gegevens uit de database.

De 4 Stappen van Database Marketing

Er zijn vier stappen die gezet moeten worden om database marketing toe te kunnen passen: Stap 1: De basis, het verzamelen van klantgegevens. Stap 2: Het analyseren van de data. Contactsegmentatie van de verschillende groepen. Stap 3: Bestaande klant kennis toepassen en bepalen van een contact strategie. Stap 4: Het aanbod communiceren naar de klant.

De afweging van Database Marketing

Het is dus mogelijk om met database marketing een gericht aanbod te doen naar de klant. Hierdoor ontstaat er een lager weigeringpercentage en dus een hogere conversie. Daar staat tegenover dat database marketing erg tijdrovend kan zijn. Een verkeerde uitvoer kan tot het gevolg hebben dat de verkregen data niet geschikt is voor uitvoer van deze marketing methode. Tevens kan het mogelijk zijn dat de data verkeerd geïnterpreteerd wordt. Dan wordt aan het doel voorbij gegaan.

De Database toepassing van bedrijven

Veel bedrijven hebben de beschikking over een uitgebreide database bestand met veel gegevens over de klant. Dit is een absolute rijkdom voor het bedrijf. Helaas wordt hier nog veel te weinig gebruik van gemaakt. Dit moet gezien worden als een gemiste kans, of als openstaande mogelijkheid. De communicatie is vaak te algemeen in plaats van een persoonlijk aanbod en dat komt de conversie niet ten goede.