Freemium

Wat betekent freemium?

Dit marketing model wordt vaak toegepast bij organisaties die software in vorm van web applicaties of games aanbieden. Een product of dienst wordt hierbij volledig kosteloos aangeboden als een soort van instapmodel. Voor het gebruik van de geavanceerde mogelijkheden, functionaliteiten en andere (virtuele) waardes moet worden betaald.

Er zijn diverse freemium modellen die kunnen worden toegepast zoals:

  • Het beperken van functionaliteiten;
  • Het beperken van opslagmogelijkheden;
  • Het beperken van devices waarvan gebruik gemaakt kan worden met betrekking tot het aanbod;
  • Het beperken van toegang voor niet geautoriseerde personen;
  • Het beperken van service;
  • Het beperken van de gebruiksduur.

Freemium wordt door veel bedrijven gezien als verdienmodel. Organisaties als Skype, LinkedIn en Dropbox maken al een geruime tijd gebruik van deze optie. Veel landelijke dagbladen die ook online nieuwsberichten verspreiden volgen dit voorbeeld. Slechts enkele artikelen zijn gratis in te zien, voor het lezen van de overige artikelen moet betaald worden. Dit is dus een extra optie.

Er wordt bij een freemium constructie vaak gebruik gemaakt van de digitale voordelen. De gratis versie zal een grote doelgroep kunnen bereiken en de interesse wekken zonder dat hier veel kosten aan verbonden zitten. Daarnaast hoeven er geen extra kosten gemaakt te worden voor logistiek of onderhoud als er méér mensen gebruik maken van het aanbod. Hierbij moet voorkomen worden dat het gratis aanbod een kannibaliserende werking heeft voor de betalende markt.

Het is voor een bedrijf belangrijk om beide opties te promoten maar wel een duidelijke meerwaarde te creëren aan de mogelijkheden waarvoor betaald moet worden. Hiermee wordt de kans vergroot dat de betalende gebruikers het aanbod aanbevelen aan anderen en hierdoor loyale ambassadeurs worden.