Early Adopter

Wat is een early adopter?

Een early adopter kan letterlijk vertaald worden als een “vroege aanvaarder”. De term heeft betrekking op de levenscyclus van een aanbod. Een early adopter is een persoon die interesse toont en gebruik maakt van een aanbod (een specifiek product of een technologie), voordat de grote massa dit doet. Deze persoon kan dus worden gezien als een trendsetter.

Early adopters zijn mensen die het geen probleem vinden om te investeren in een product of dienst waarvan het succes nog niet bewezen is. In veel gevallen is deze persoon bereid om relatief veel te betalen om als één van de eersten gebruik te kunnen maken van het (nieuwe) aanbod. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren om de kinderziektes uit een nieuw aanbod te destilleren en op te lossen. Een early adopter heeft dan ook een veel hogere acceptatiegraad dan een gemiddelde consument.

In de marketing zijn de early adopters (ongeveer 13% van de uiteindelijke geïnteresseerden) van zeer grote waarde, zeker als het aanbod goed ontvangen wordt. Veel van deze personen zullen immers hun innovatieve investering graag kenbaar te maken in hun omgeving. Hierdoor kan de verkoopimpuls overslaan naar meerdere personen. Het nieuwe aanbod wordt dan steeds populairder en de afname cijfers zullen beginnen te groeien.

Early adopters zijn de tweede groep in de Bell curve. Dit is een schema waarin er onderscheid wordt gemaakt in typeringen van mensen met betrekking tot de adoptie van een nieuw aanbod. Early adopters zijn na de innovators de tweede groep mensen die het nieuwe aanbod gebruiken. Als de early adopters het aanbod ontdekt hebben en hun enthousiasme hierover hebben verspreid hebben, zullen de mensen die vallen onder early- en late majority het aanbod in de armen sluiten. Tot slot zullen de laggards overtuigd worden van de toegevoegde waarde van een aanbod.

Doordat de markt en het gedrag van mensen voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn, is het geen vaststaand feit dat een early adopter dit een leven lang zal blijven. Een persoon kan lang een early adopter zijn, maar kan in een eerder of later stadium ook in een andere groep vallen.