arrow_drop_up arrow_drop_down

Early Adopter

Een early adopter (letterlijk: een vroege aanvaarder) is iemand die een product, dienst of technologie begint te gebruiken voordat de grote massa dat doet. Early adopters kunnen zich identificeren met de ideeën van degene die het product maakt en aanbiedt, durven te experimenteren en vinden het leuk om hun bevindingen te delen met vrienden, familie, collega’s en volgers op social media. De early adopter komt in de bell curve (een klokgrafiek) die de levenscyclus van een product laat zien gelijk na de innovators: de mensen die helemaal voor in het proces zitten en veel producten en technologieën gebruiken die het nooit “maken” bij de grote massa. De early adopters zijn mensen die wel connecties hebben met de grote massa, maar meestal voorop lopen wanneer het aankomt op het gebruiken van nieuwe technieken. Deze groep is interessant om aan te marketen, omdat ze veel invloed hebben op de volgende groep: de early majority (de vroege massa). Early adopters (adopt slaat op het aannemen van iets, denk aan het adopteren van kinderen) zijn vaak bereid om veel te betalen voor nieuwe technologie. Tegelijkertijd zijn ze wel kritisch. Als deze groep je nieuwe product of dienst omarmt, kun je er redelijkerwijs vanuit gaan dat het een commercieel succes wordt.