Doelgroep

Wie is je doelgroep?

Een doelgroep is een afgebakende groep mensen of organisaties waar een boodschap, product, campagne of bedrijf zich op richt.

De karakteristieke overeenkomsten formeren een doelgroep uit een groep individuele mensen. Als deze overeenkomsten passen bij een aanbod van een bedrijf, kan dit worden gezien als een doelgroep. Een bedrijf kan er ook voor kiezen om het aanbod af te stemmen op een groep mensen met overeenkomstige karakteristieke eigenschappen.

Deze groep kan gedefinieerd worden in termen van leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, maar ook hobby’s en levensovertuigingen kunnen de basis voor een doelgroep zijn.

Waarom een doelgroep kiezen?

Het bepalen van je doelgroep helpt je onder andere te bepalen op welke manier je deze doelgroep kunt bereiken. Een product of dienst voor bijvoorbeeld nieuwe moeders deel je via andere kanalen dan eentje waarmee IT-ers beter kunnen worden in hun werk.

Door te weten wie je doelgroep is, maar ook via welke weg deze groep het makkelijkst te bereiken is wordt het in de markt zetten van je product een stuk eenvoudiger en doelgerichter. Hoe specifieker de doelgroep, hoe beter!

Een boodschap die wordt gericht aan een jongere doelgroep, zal een heel ander karakter hebben dan de content die aan ouderen wordt gericht. Daarnaast zal er in de meeste gevallen gekozen worden voor andere media kanalen.

De meeste bedrijven willen een probleem oplossen. Door eerst te onderzoeken wie er baat bij heeft dat het probleem opgelost wordt en te weten voor wie het product of de dienst van toegevoegde waarde kan zijn, verhogen ze hun kans van slagen. Wie heeft het nodig, kan het gebruiken en is bereid om er geld aan uit te geven?

Doelgroep segmentatie

Na het bepalen van deze (algemene factoren) kan de doelgroep gesegmenteerd worden in (sub) doelgroepen. In veel gevallen zijn er behoorlijke verschillen te onderscheiden in de behoeften binnen specifieke groep mensen. Daarom is het belangrijk om ook een aantal open vragen te stellen die (een gedetailleerder) inzicht bieden in de behoeftes van de doelgroep. Hierbij kunnen onder andere de volgende vragen gesteld worden:

  • Wat baart de doelgroep zorgen?
  • Wat is de vrijetijdsbesteding van de doelgroep?
  • Wat zijn de dagelijkse bezigheden van de doelgroep?
  • Wat zijn de karakteristieke kenmerken van het aankoop en gebruiksgedrag?

Hoe beter je weet wie er uiteindelijk je product gaat kopen, hoe beter je het product kan toespitsen op de wensen, behoeften en gebruikerskenmerken van die groep. Door een marktonderzoek te (laten) doen ben je hier zo achter.