arrow_drop_up arrow_drop_down

Acroniem

Een acroniem is een afkorting die wordt uitgesproken als een woord. Soms wordt daarbij nog de eis gesteld dat elke letter een apart woord voorstelt. Deze afkortingen heten dan initiaalwoorden. Een echt acroniem bestaat meestal uit de beginletters van meerdere woorden en moet vooral als woord uitgesproken kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan NAVO of havo. Het afkorten van deze woorden is vooral praktisch en makkelijker te lezen en uit te spreken dan wanneer je de hele tekst moet oprakelen. Binnen de internet marketing wereld zijn er een aantal veel voorkomende acroniemen (en initiaalwoorden). Hieronder een rijtje, inclusief betekenis.