ROI

ROI is de afkorting van return on investment, oftewel opbrengst naar investering. Je berekent de ROI vrij eenvoudig. Je trekt de kosten van de opbrengsten af. De kunst zit hem er echter in, om heel goed te weten wat je meetelt bij de kosten en de opbrengsten.Als marketeer bereken je de ROI over het algemeen voor een complete campagne. Dan reken je met totale benaderingskosten en extra gerealiseerde omzet. Zo kun je bekijken welke ROI (extra omzet) je haalt uit SEA-advertenties. Aan de hand van de ROI van een campagne, of zelfs 1 advertentie bepaal je dan of je hem laat draaien of dat je hem uitzet. Dat is behoorlijk kort cyclisch werken met ROI.Maar je kunt uiteraard ook per dienst kijken wat het je kost. Bijvoorbeeld: loont het om een telefoonlijn te hebben voor vragen van klanten. ROI is eigenlijk voor elk stuk van jouw bedrijf te berekenen. Bij een negatieve ROI is een onderdeel verlieslatend en moet je je afvragen of je ermee doorgaat, het aanpast of ermee stopt. Bij grotere bedrijven zie je de ROI ook voor complete bedrijfsonderdelen wordt bepaald. Dan wordt de ROI van verschillende methoden naast elkaar gelegd. Werk je orders af met personeel of automatiseer je juist zoveel mogelijk? En levert dat meer of minder omzet op?De ROI van een dienst of campagne is een van de meest gebruikte KPI’s in de marketing. Het bepaalt namelijk of je verdiend hebt aan de marketing of niet. Het blijft echter altijd lastig om bepaalde opbrengsten mee te rekenen, zoals zichtbaarheid, imago en merkbeleving. Dat blijft vaak een discussie, omdat deze lastig SMART te maken zijn.