Astroturfing

Astroturfing is een marketingtechniek die wordt ingezet door overheden, organisaties of bedrijven. Hiermee willen ze de illusie wekken dat een mening, initiatief of overtuiging “door het volk” wordt verkondigd, waardoor mensen niet doorhebben dat het eigenlijk gaat om reclame. De term astroturfing komt van het merk AstroTurf, een merknaam voor kunstgras. Hiermee wordt een zinspeling gemaakt op de term grassroots, wat een burgerbeweging betekent in het Engels.Het doel van astroturfing is meestal om politieke opvattingen te manipuleren of de reputatie van een bedrijf te verbeteren. Degene die het meest belang heeft bij een dergelijk resultaat is dan ook vaak degene die een astroturfing campagne op poten zet. De aanstichter of sponsor wordt dan ook veelal buiten beeld gehouden.Door de opkomst van het internet en software die bedoeld is om je identiteit verborgen te houden, is het steeds makkelijker geworden om anoniem of onder een valse naam een mening te publiceren. Deze mening kan als doel hebben om mensen te overtuigen van een standpunt, over te halen tot de koop van een product of om bijvoorbeeld je concurrent onderuit te halen door negatief commentaar te geven.Astroturfing door bedrijven gebeurt dan ook vaak door het verspreiden van (gefingeerde of gemodificeerde) verhalen over het bedrijf of de producten en diensten ervan. Denk aan positieve testimonials op je website of bijvoorbeeld op een forum van niet-bestaande klanten, blogs die in de lucht gehouden worden door het bedrijf zelf maar geen enkele (financiële) link ernaartoe vertonen – met uitzondering van de inhoud – of het achterlaten van negatieve testimonials of commentaren op de website(s) van je concurrenten.Officieel is astroturfing verboden, omdat het gaat om reclame en dat volgens de wet altijd duidelijk vermeld moet worden. Sommige marketeers zetten astroturfing toch in, als creatieve manier van marketing, maar het merendeel van de marketingwereld vind het onethisch en onprofessioneel, bleek uit een onderzoek van R2integrated.