Crowdsourcing

Wat is Crowdsourcing?

Als er gebruik wordt gemaakt van crowdsourcing, wordt een opdracht die in eerste instantie werd uitgevoerd door één persoon, een groep personen of een bedrijf, uitbesteed aan een andere vaak ongedefinieerde groep mensen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van kennis, kunde en creativiteit van anderen om bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Een overeenkomst op basis van crowdsourcing wordt vaak gekenmerkt door overeenkomsten die met freelancers worden aangegaan. De partijen hoeven hiervoor niet fysiek bij elkaar te komen. De letterlijke vertaling van het begrip crowdsourcing is “publieksraadpleging”.

Deze aanbesteding vindt meestal plaats via online groeperingen zoals een online community of een speciaal hiervoor ingerichte website. Op dit platform kunnen diverse aanbieders (opdrachtgevenden en uitvoerenden) elkaar treffen. Het online platform is hierbij niet meer dan het “meetingpoint”. Crowdsourcing wordt vaak gebruikt om mensen met creatieve ideeën aan de ene zijde en de professionele aanbieders in een specifiek marktgebied aan de andere zijde samen te brengen. Het is een uitstekend alternatief voor bedrijven die zelf niet de mogelijkheden hebben om creatieve ideeën te ontwikkelen.

Crowdsourcing is een uitstekende manier om op een voordelige wijze een aanbod te ontwikkelen en de concurrentie aan te gaan met de grote aanbieders. De online community wordt dan gebruikt als een beherend orgaan. Het succes van deze constructie hangt dan ook af van de vindbaarheid van de online groepering om klanten aan te trekken, vanzelfsprekend in combinatie met de meerwaarde die de aanbieders (freelancers) kunnen leveren.

Crowdsourcing gaat uit van bedrijven die uiteindelijk een toegevoegde waarde zullen ervaren uit de ideeën, verbeteringen of het werk dat verricht wordt door uitvoerenden. Deze vorm van het uitbesteden van werk is dan ook sterk in opkomst. Steeds meer organisaties zien kansen in het online betrekken van gespecialiseerde of creatieve (groepen) mensen. Dit maakt de weg vrij om op een relatief voordelige wijze op een snellere of betere manier bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Er hoeven immers géén mensen aangenomen te worden voor deze doelstelling.

Naast een vorm van inkomsten is een crowdsourcing platform voor de aanbieders juist een uitstekende manier om ervaring op te doen of een portfolio op te bouwen. Op deze manier ontstaat er een win-win situatie, die voor beide partijen dus interessant kan zijn.