Netwerkorganisatie

Wat is een Netwerkorganisatie?

Een netwerkorganisatie is een niet-hiërarchische organisatie waarin teams en mensen van een wisselende samenstelling werken aan één doelstelling. Een netwerkorganisatie kenmerkt zich door ondernemerschap, de tijdelijke samenwerking van groepen mensen, zelforganisatie en een gemeenschappelijke externe identiteit. Hierin zijn flexibiliteit, openheid en eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers van belang voor het slagen van het project. Doordat er binnen de groep gebruik kan worden gemaakt van de kerncompetenties en de specifieke positioneringen van de betreffende leden, kan een groep een duidelijke meerwaarde aan een organisatie bieden.

Een netwerkorganisatie is een kleine groep die binnen een grote organisatie gevormd wordt en bestaat uit een team dat is samengesteld uit mensen van verschillende afdelingen die normaal gesproken samenwerken, maar géén directe (afdeling) collega’s zijn. In dit geval kan een ondernemingsraad van een bedrijf ook tot een netwerkorganisatie beschouwd worden. Deze “projectgroepen” zullen een goede balans moeten vinden tussen zelfstandigheid en het gemeenschappelijk bedrijfsbelang.

Belangrijke voordelen van een netwerkorganisatie zijn de toename van motivatie, verantwoordelijkheid en ondernemerschap bij de deelnemers. Daarnaast is er vaak meer wendbaarheid realiseerbaar bij de onderdelen waar de betrokken personen vandaan komen. Een ander belangrijk voordeel is de gezamenlijke kracht die het mogelijk maakt om doelstellingen te realiseren die voor de afzonderlijke eenheden niet haalbaar zouden zijn geweest.

Een veel voorkomend nadeel is dat een netwerkorganisatie lastig te besturen is. Conflicterende belangen van de deelnemers kunnen een obstakel vormen in een effectieve besluitvorming en daadkracht van een netwerkorganisatie.

Een netwerkorganisatie kan zowel intern binnen het bedrijf worden opgezet (waarbij er een samenwerking ontstaat tussen de diverse afdelingen) als extern. In dit laatste geval heeft een organisatie meerdere mogelijkheden:

  • Een bedrijf kan samenwerken met de leveranciers;
  • Een samenwerking tussen twee bedrijven in vorm van een joint venture;
  • Een distributie concept in vorm van een franchise constructie;
  • Netwerken met andere bedrijven én diens klanten om een marktpotentieel te verhogen.

Een bedrijf kan kiezen om gebruik te maken van een netwerkorganisatie om te kunnen profiteren van specialisme, functie verbreding- of verdieping, als ondersteuning bij het maken van een afweging om een nieuwe markt in te stappen of om vraag en aanbod thema’s verder te ontwikkelen.