Wederkerende transactie

Wat is een wederkerende transactie?

Een wederkerende transactie is een term die vaak gebruikt wordt in het betalingsverkeer. Deze term is een omschrijving van het periodiek overmaken van een geldbedrag van een bankrekening naar een andere bankrekening. Deze betaal constructie wordt veel toegepast bij een abonnement, een lidmaatschap of een periodieke levering van goederen. In plaats van een product of dienst in één keer te verkopen en hier een eenmalige transactie aan te koppelen, wordt er een bepaalde interval van tijd vastgesteld waarin een overeengekomen bedrag in rekening wordt gebracht.

Een wederkerende transactie wordt ook wel als een terugkerende transactie betiteld. Veel van deze overeenkomsten worden voor een onbepaalde tijd aangegaan. Denk hierbij onder andere aan de overeenkomst met een internetdienst of de hosting van een website.

Deze periodieke betalingen kunnen worden stopgezet als de gebruiker van de dienst besluit om hiermee te stoppen of als een totaal bedrag is afbetaald. Dit laatste kan van toepassing zijn als een product op afbetaling is aangeschaft zoals de aanschaf van een auto of een huis. Een hypotheek is dus ook een vorm van wederkerende transactie.

Een wederkerende transactie (of een wederkerende betaling) kan handmatig of automatisch worden uitgevoerd. Als er gekozen wordt om dit handmatig uit te voeren, zal de gebruiker er steeds aan moeten denken (of er aan herinnerd moeten worden) om de betaling uit te voeren. Op deze momenten kan de gebruiker wel steeds overwegen of hij of zij interesse heeft om gebruik te blijven maken van de diensten.

Op het moment dat er gekozen wordt voor een automatische wederkerende transactie krijgt de verkoper toestemming om het verschuldigde bedrag zelf periodiek van een rekening te incasseren. De gebruiker loopt hierbij het gevaar dat hij of zij deze transactie “vergeet” en automatisch vast zit aan een nieuwe periode waarin de service wordt geleverd, maar hier eigenlijk géén interesse meer in heeft.

Voor de verkoper is het belangrijk dat er een duidelijke overeenkomst wordt gesloten om te voorkomen dat er geëist wordt dat het bedrag wordt teruggestort. Dit kan veel reputatieschade opleveren. Daarnaast komt het regelmatig voor dat consumenten bij dit soort betalingsconstructies gebruik maken van een verlopen creditcard of een inmiddels gewijzigd rekeningnummer.