FOMO

Wat betekent FOMO?

De letters FOMO staan voor “the fear of missing out”, oftewel “de angst om iets te missen”. Bij deze angst zal een persoon zich vaak vergelijken met anderen. Deze angst is gebaseerd op een (vaak onbewuste) aanname dat op het moment dat er iets gemist wordt, er een tekortkoming zal zijn in de levensvreugde. Het verschijnsel komt vooral veel voor bij het intensief gebruik van social media. Doordat er op dit soort platforms sprake is van een constante stroom van berichten zijn veel gebruikers bang om iets te missen op een onbewaakt ogenblik. De angst hierbij is dat er nét even niet gekeken wordt als er een belangrijk bericht voorbij komt. FOMO kan dan ook leiden tot een verslaving aan dit soort platforms.

FOMO is een individueel proces waarbij mensen het doel hebben om het maximale uit hun leven te halen. Daaruit ontstaat een angst om niets van de mogelijkheden hiervoor te willen missen. Daarnaast kan het ook gezien worden als een angst om juist de verkeerde keuzes te maken. Dit kan een obsessie veroorzaken die vervelende gevolgen kan hebben. Er zijn mensen die zelfs hun prioriteiten opzij zetten uit angst om maar niets te missen. Een device als een telefoon wordt voortdurend in de gaten gehouden, ook als er geen aanleiding voor is.

“The fear of missing out” kan weerslag hebben op gevoelens van een persoon en stress veroorzaken. Dit gebeurt vooral op de momenten dat er het gevoel bestaat dat er géén onderdeel meer wordt uitgemaakt van een gewenste groep. Een gevoelsmatig sociaal isolement kan dan leiden tot concentratieproblemen. Daarnaast kan FOMO ook slaapproblemen veroorzaken die voortkomen uit angst om iets te missen gedurende deze rustperiode.

FOMO is ook terug te zien in het consumentengedrag. Hierbij speelt groepsvorming een belangrijke rol. Een vorm van sociale druk kan een grote rol spelen bij het maken van specifieke keuzes om bepaalde producten of diensten aan te schaffen. Veel mensen maken een keuze om ergens bij te horen en om te voorkomen dat ze buiten een bepaalde groep vallen. Veel mensen hebben dan moeite om zelf beslissingen te nemen. Hierbij is vooral sprake bij de aanschaf van recent verschenen modellen (denk aan mobiele telefoons) of andere gadgets.

FOMO zorgt vaak voor verbinding en status. Een veel voorkomend gedrag hierbij is dat deze mensen anderen willen overtuigen om dezelfde keuze te maken. Dit om aan te tonen dat men onderdeel is van een groep en om te voorkomen dat anderen deze ervaring zullen missen. FOMO wordt in die situatie dus indirect uitgestraald naar anderen.