Marktpenetratie

In geval van marktpenetratie wordt het marktaandeel van een bestaand product vergroot. Deze groeistrategie richt zich dus op een bestaande markt. Deze strategie kan als doelstelling hebben om meer dezelfde producten te verkopen of omzet bij een directe concurrent weg te halen.

Marktpenetratie in het ansoff-model

Het Ansoff-model is een strategisch middel bij het formuleren van deze groeistrategieën. De strategie hoe een bedrijf een nieuw product aan de doelgroep aanbiedt is de achterliggende gedachte van dit model.

Het Ansoff-model wordt dan ook wel een product/groeimatrix genoemd. De focus hierbij is gericht op sales en marketing. Daarnaast spelen aspecten als het karakter van een product, het portfolio van een bedrijf, de concurrentie en de markt die gepenetreerd wordt een belangrijke rol.

Een bedrijf heeft volgens dit model vier mogelijkheden om te groeien:
  1. In geval van marktpenetratie wordt het marktaandeel van een bestaand product vergroot. Deze groeistrategie richt zich dus op een bestaande markt. Deze strategie kan als doelstelling hebben om meer dezelfde producten te verkopen of omzet bij een directe concurrent weg te halen.
  2. Bij marktontwikkeling wordt een bestaand product geïntroduceerd op een nieuwe markt. Deze strategie wordt toegepast als er géén veranderingen aan een product noodzakelijk zijn.
  3. Bij productontwikkeling worden er nieuwe producten in een bestaande markt aangeboden. Dit kan een volledig nieuw product zijn of een modificatie van een bestaand product.
  4. Er is sprake van diversificatie als met een volledig nieuw product een nieuwe markt wordt betreden. Deze groeistrategie is de minst eenvoudige strategie maar kan zéér succesvol zijn als deze goed wordt toegepast.
De keuze uit de vier mogelijkheden die een bedrijf heeft voor de introductie van een nieuw aanbod is afhankelijk van de verwachte groeimogelijkheden in de markt. Het is belangrijk dat een gekozen strategie goed onderbouwd kan worden. Deze onderbouwing kan vormgegeven worden door een concrete marktanalyse. Deze analyse geeft uiteindelijk ook een beeld van de behoeftes en wensen van de doelgroep.