Decision Making Unit

Een decision making unit (ook wel DMU of Buying Center) bestaat uit alle individuen die deelnemen aan en invloed hebben op het aankoopproces van een consument. Binnen dit unit bestaan er dan ook verschillende rollen:
  • De initiator is degene die als eerste suggereert om of denkt aan het kopen van een bepaald product of dienst.
  • De influencer (de beïnvloeder) is degene die een mening of advies kan geven waardoor het aankoopproces beïnvloed kan worden.
  • De decider (de beslisser) is degene die de knoop doorhakt en besluit om over te gaan tot het kopen van het product, maar ook welk product er gekocht moet worden, hoe dat moet gebeuren en waar het wordt gekocht.
  • De buyer (de koper) is degene die de uiteindelijke koop doet.
  • De user (de gebruiker) is degene die het product of de dienst gaat gebruiken.
Een decision making unit kan bestaan uit één persoon, bijvoorbeeld een particulier die bedenkt vanavond aardappelen te willen eten. Hij zal eerst aan zijn vrouw vragen of die het daarmee eens is en dan naar de supermarkt gaat om de aardappelen te kopen. Eenmaal thuisgekomen gooit hij de aardappelen in de pan gooit en even later eet hij ze op.Binnen een bedrijf of organisatie kan de decision making unit echter ook uit meerdere personen bestaan. Zo kunnen de gebruikers van een machine wel suggereren om een bepaalde machine te kopen, maar zullen zij in grote organisaties zelden zelf de aankoop doen.