Web 3.0

Web 3.0 wordt beschouwd als de derde fase in de ontwikkeling van het internet. Web 1.0 wordt beschouwd als het web van de documenten, Web 2.0 als het internet waarbij de gebruiker invloed kan uitoefenen op de inhoud ervan en Web 3.0 behelst de trend waarbij internettoepassingen meer op elkaar zijn afgestemd en daardoor kunnen samengaan of geïntegreerd kunnen worden.web-1-0-2-0-3-0Web 3.0 is gerelateerd aan het Semantisch Web. In dit semantisch web worden niet alleen teksten semantisch met elkaar verbonden, maar ook andere media zoals foto’s, video’s en audio. Het web bestaat volgens Eric Schmidt (CEO van Google van 2001 tot 2011) steeds meer uit kleine, snelle en aanpasbare applicaties die als geheel functioneel zijn.Waar in Web 2.0 veel websites als een soort portal – via welke je meerdere pagina’s kon bereiken – werden ontwikkeld, zijn de websites in Web 3.0 vaak eenvoudiger en meer op de man gemaakt. Onder Web 3.0 zal het ook mogelijk worden om maar met één combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord toegang te krijgen tot verschillende internettoepassingen, waar je in Web 2.0 nog voor elke pagina en applicatie een nieuw profiel moet aanmaken.