Emergentie

Wat is emergentie?

De term emergentie is afgeleid van de Engelse term “to emerge” wat staat voor “zomaar tevoorschijn treden”. Emergentie komt overal voor, zowel in de natuur als in de maatschappij. Emergente eigenschappen zijn dan ook eigenschappen die spontaan ontstaan door een samenvoeging van een aantal verschillende elementen. Het meest bekende voorbeeld van emergentie is de verzameling hout dat gezamenlijk een stoel vormt.

Ook met betrekking tot gedrag is emergentie waar te nemen. Er wordt gesproken van het ontstaan van emergent gedrag wanneer individuele elementen zoals mensen, dieren, dingen en de omgeving met elkaar verbonden zijn. Het spontaan optredende (vaak herkenbare en benoembare gedragspatroon) is emergent gedrag. Er is géén expliciete sturing van anderen nodig om dit gedragspatroon op te roepen. Het tegendeel komt vaker voor, er is sturing van anderen nodig om emergent gedrag te veranderen of te stoppen.

Ook in de marketing wordt gebruik gemaakt van emergentie. Emergent marketing kan een methode zijn om potentiële klanten te benaderen door een onverwachte toegevoegde waarde te bieden. Door de huidige veelzijdigheid in communicatiemogelijkheden zijn de traditionele marketingmethoden niet meer toereikend. Het simpelweg verspreiden van productinformatie, de nieuwtjes en verhalen hoe een aanbod kan voorzien in een behoefte is geen garantie meer voor succes. Op het moment dat de doelgroep onderdeel wordt van de passie van het bedrijf, zal dit meer succes genereren. Dit kan door emergent marketing, overtreffen van verwachtingen door het onverwacht aanbieden van perfecte persoonsgerichte service of een fantastisch (gratis of voordelig) aanbod. Emergent marketing is dus klantgericht en betrokken. Een consistente communicatie via de website en andere kanalen versterken dit beeld.