The internet of things

The internet of things (IoT)

Wat is the internet of things? (IoT)

Het internet der dingen (Engels: the internet of things) is een voorgestelde ontwikkeling van het internet, waarbij alledaagse voorwerpen verbonden zijn met een netwerk en via dat netwerk gegevens kunnen uitwisselen. Men gaat er van uit dat de door mensen bediende computers – zoals desktops, tablets en smartphones – op een dag in de minderheid zullen zijn op het internet.

De mogelijkheden die ontstaan wanneer fysieke objecten en de virtuele wereld samenkomen is het belangrijkste aspect van het internet der dingen. “Slimme” objecten spelen hierbij een sleutelrol: met gebruik van sensoren kunnen deze objecten de omgeving in zich opnemen en via ingebedde netwerktechnologie kunnen ze met elkaar communiceren, gebruik maken van internetdiensten en interactief communiceren met mensen.

Het internet der "dingen"

De “dingen” in de term de internet der dingen zijn dus allemaal zelf computers die via het internet zaken monitoren en regelen. Anno 2016 zijn er al veel ingebedde systemen die permanent of tijdelijk met het internet zijn verbonden. Denk hierbij aan moderne fototoestellen, wasmachines, kopieerapparaten, robots en zelfs auto’s. De meesten hiervan nemen echter niet de omgeving in zich op en beginnen niet uit het niets tegen je te praten. Er is dus nog geen sprake van een internet der dingen.