Early majority

Wat betekent early majority?

Dit is een lifecycle model dat in samenhang loopt met de levenscyclus van een product of dienst. Early majority is de benaming voor een relatief grote groep mensen die gebruik wil maken van een nieuw product of dienst voordat de grote massa (late majority) hiervoor zal kiezen.

De mensen die aangeduid worden als de early majority zijn geen trendsetters. De innovators en de early adopters maken al gebruik van het nieuwe aanbod, voordat de early majority deze stap zal zetten. Deze mensen willen echter wél meegaan met de tijd. Daarom zullen zij in een relatief vroeg stadium in de levenscyclus gebruik maken van een product of dienst. Dit is ook de reden dat early majority ook wel de “vroege meerderheid” wordt genoemd.

De mensen die in de early majority groep vallen, zullen vaak op aanraden van de innovators en de early adopters gebruik willen maken van het nieuwe product of de nieuwe technologie. De mensen die als early majority gezien worden zijn vaak wat bedachtzamer in het maken van hun keuze in vergelijking met de innovators en de early adopters.

Veel early majority mensen gebruiken de steun en de mening van hun sociale contacten om hun keuze voor henzelf te verantwoorden en naar anderen te onderbouwen. Voor deze groep mensen speelt groepsvorming dan ook een veel belangrijkere rol dan bijvoorbeeld bij de innovators en de early adopters. Deze laatste twee groepen zijn juist wat zelfstandiger in het maken van hun keuze voor een nieuw aanbod.

Doordat de early majority groep wel de grote meerderheid vormen ten opzichte van de andere groepen (ongeveer 34% van de geïnteresseerden), is dit een hele belangrijke groep voor de organisaties. In de meeste gevallen zijn deze mensen zeer merkvast en wisselen minder snel van aanbieder. Een nieuw aanbod dat deze groep weet te bereiken is inmiddels erg populair en veel verkocht.

Doordat de markt en het gedrag van mensen voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn, is het geen vaststaand feit dat een persoon die valt onder de early majority dit een leven lang zal blijven. Een persoon kan lang gezien worden als early majority, maar in een eerder of later stadium ook in een andere groep terecht komen.