Deeleconomie

Wat is een deeleconomie?

De karakteristieke eigenschap van een deeleconomie is dat mensen elkaar de mogelijkheid bieden om (soms tegen betaling) gebruik te maken van onbenutte consumptiegoederen. Deeleconomie heeft dan ook een “People-Planet-Profit” karakter en wordt dan ook wel deelplatform genoemd. Deeleconomie is dan ook een vorm van duurzame consumptie. Consumptiegoederen worden immers vaker gebruikt, wat een positief effect heeft op het energie- en materiaalverbruik in de samenleving.

Er zijn veel bekende voorbeelden te noemen van organisaties uit het dagelijks leven die gebruik maken deeleconomie. Denk hierbij onder andere aan Airbnb waarin woningen beschikbaar gesteld worden, SnappCar om een auto te delen, Peerby voor het uitlenen van spullen en BlaBlaCar dat mogelijkheden biedt om mensen online lift afspraken te laten maken. Deeleconomie kan dus worden toegepast als een verdienmodel.

De definitie van het begrip deeleconomie is onder te verdelen in drie elementen:

  • Deeleconomie baseert zich op het delen tussen consumenten onderling (consumer to consumer, C2C);
  • Deeleconomie betreft een tijdelijke beschikbaarheid of toegang en dus geen permanente overdracht;
  • Deeleconomie heeft betrekking op het gebruik van onbenutte consumptiegoederen en niet om dienstverlening.

De objecten die ter beschikking worden gesteld voor deze doeleinden, worden vaak op een online platform aangeboden. Hiervoor kan onder andere een platform als een online community gebruikt worden. Op deze manier is de digitale invulling van het groeiende fenomeen deeleconomie en vervolg op het ouderwetse spullen lenen van familie, vrienden of kennissen. Het prikbord van de supermarkt is vervangen door online “leenplatforms” die gebruik maken van slimme algoritmes en door reviews en het aanbieden van verzekeringen hun betrouwbaarheid proberen te bewijzen. Een deeleconomie model zorgt ervoor dat er vaker een contact gelegd wordt tussen onbekenden.

Het is van belang om vooraf goede afspraken te maken om eventuele misverstanden die kunnen ontstaan voor, tijdens of na de leenperiode te voorkomen. Grote financiële risico’s kunnen worden vermeden door het afsluiten van goede verzekeringen.