Google Panda Update

Google Panda Update

De Google Panda update (februari 2011) was een grote wijziging in de volgorde van de zoekresultaten (ranking), met als doel om kwalitatief slechte websites te weren of lager te plaatsen. Deze update heeft grote gevolgen gehad voor de zoekresultaten die een gebruiker onder ogen kreeg: maar liefst 12% van de zoekresultaten veranderde van positie.

Een einde aan low quality pages

Er zijn volgens Google verschillende factoren die bijdragen aan de kwaliteit van een webpagina. Ten eerste was de Panda update bedoeld om zogenaamde Content Farms te weren uit de zoekresultaten. Dit zijn bedrijven die webpagina’s opzetten met advertenties, vergezeld door goed geschreven (SEO) teksten die snel worden opgepikt door Googles zoekresultaten.

Het doel is om bezoekers naar de advertenties te leiden, maar Google heeft met de Panda update daar dus een bamboestokje voor gestoken. Overige webpagina’s van slechte kwaliteit worden bepaald door een zeer geavanceerd stukje software dat is ontstaan uit kunstmatige intelligentie.

Door een grote groep personen vragen te laten beantwoorden over webpagina’s (wanneer oogt een website betrouwbaar?) en een algoritme vervolgens verbanden te laten vinden in deze antwoorden, heeft Google kunnen achterhalen wanneer mensen een webpagina van ondermaatse kwaliteit vinden. De exacte vragen uit het onderzoek zijn niet bekend.

Google gebruikt deze eisenlijst, die is ontstaan uit analyse van het onderzoek, om een webpagina te classificeren als kwalitatief goed of slecht. Een kwalitatief slechte pagina krijgt vervolgens een google penalty en verschijnt lager in de zoekresultaten.

Meerdere Google Panda updates

Omdat webpagina’s en de (subjectieve) waardering van mensen over webpagina’s constant veranderen, wordt de Panda update ongeveer eens per maand opnieuw uitgerold. Tot en met 2015 zijn in totaal 28 Panda-updates uitgevoerd, sommige met meer impact dan anderen. Voor de gebruiker betekenen deze updates dat zoekresultaten regelmatig van positie kunnen veranderen.

Voor de webontwikkelaar heeft de introductie van de Panda update vergaande gevolgen omdat een verkeerde technische basis, een onbetrouwbaar ontwerp of dubieuze links er voor kunnen zorgen dat de webpagina (of zelfs de gehele website) als slechte kwaliteit wordt bestempeld.

Herstel na een Panda penalty

Maar, door de regelmatig updates kan een penalty ook weer worden opgeheven als de kwaliteit van de pagina in tussentijd wordt verbeterd. Google heeft dan ook richtlijnen opgesteld voor een goede website, waarbij je moet denken aan het voorkomen van spelfouten, dubbele content, teveel advertenties en overmatig gebruik van zoekwoorden.

Sinds 2013 is de frequentie van de Panda-updates sterk verlaagt, wat betekende dat een website met een penalty lang moest wachten tot deze opnieuw werd geëvalueerd. In januari 2016 heeft Google bekend gemaakt dat de regelmatige Panda-updates voortaan deel uitmaken van het hoofdalgoritme.

Omdat het hoofdalgoritme ‘altijd aanstaat’ zullen de controles op kwaliteit veel regelmatiger plaatsvinden, wat voordelig is voor webdevelopers. Deze stap impliceert ook dat kwaliteit van webpagina’s voor Google steeds belangrijker wordt, waarmee het machtige bedrijf indirect vormgeeft aan het hele internet.