Anchor tekst

Anchor tekst, ook wel ankertekst staat voor de woorden in een hyperlink. Deze dienen zowel een SEO als een Usability doel. Door een bepaalde woordcombinatie klikbaar te maken krijgt de achterliggende pagina meer SEO waarde / relevantie omtrent die woordcombinatie. Zo is het klikbaar maken van de woordcombinatie SEO Stappenplan beter voor je SEO dan de variant; Meer weten over SEO? Klik hier!  Geautomatiseerde internet links (SEO Handleiding) Ook voor een gebruiker is het overzichtelijker en duidelijker om een beschrijvende anchortekst te gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld ook in een nieuwsbrief of in een pdf bestand aan te raden zijn. Wanneer je veel met backlinks en met interne links doet is het goed om rekening te houden met een passende anchortekst. Pas echter wel op voor over-optimalisatie. De Google Pinguin update straft "anchorlink spam" namelijk zwaar af!.