Push Strategie

Push strategie en pull strategie zijn in de marketing begrippen die de wijze beschrijven waarop een nieuw product op de markt wordt geïntroduceerd. Push staat voor duwen.

Wat is een Push Strategie?

Met een push strategie wordt het product door het distributiekanaal heen geduwd door de fabrikant. De fabrikant probeert de verkoop te stimuleren. Dit doen ze door het aanbod van het nieuwe product, naar de handel toe, makkelijk en aantrekkelijk te maken.

De handel wordt verleidt om het product op te nemen door middel van diverse vormen van aantrekkelijke handelsondersteuningen (kortingen), goede verkrijgbaarheid en een lage inkoopprijs. Het doel hiervan is om een prominentere plaats in de winkel te krijgen.

Dit kan bijvoorbeeld door een betere plaats (op ooghoogte, met veel facings) in het schap uit te onderhandelen. De consument krijgt op deze wijze een gedwongen confrontatie met het product op de winkelvloer, zonder impuls vanuit reclameboodschappen en dergelijke.

Een keuze tussen een push strategie of een pull strategie is tegenwoordig niet meer aan de orde. Met de huidige concurrentie en communicatie zal er een mix moeten worden toegepast tussen de twee strategieën om een introductie succesvol te laten verlopen.