Open Community

Wat is een open community?

Een open community is een vrij toegankelijk (online) platform waarin gelijkgestemde mensen samenkomen om van gedachten te wisselen. Iedereen heeft mogelijkheden om aan de dialoog deel te nemen en een bijdrage te leveren aan het gezamenlijke resultaat.

De kracht van een open community is dat deze vrij kan groeien en dat er vrijwel geen voorwaarden zijn om aan een community deel te nemen. Hierdoor kan het deelnemersaantal van een community op een vrij eenvoudige manier snel stijgen.

Dit kan heel aantrekkelijk zijn voor een bedrijf, dat hiermee in een kort tijdsbestek een groot bereik kan hebben. Een organisatie zal hier optimaal van profiteren bij de introductie van een nieuw aanbod of de aankondiging van een evenement. Deze strategie is immers gericht op het benaderen van de massa.

Het nadeel van deze vorm is wel dat de doelgroep zichzelf moet kwalificeren. Iedere deelnemer kan zichzelf geschikt achten voor deelname aan de community. Dit kan ten koste gaan van het niveau van de dialoog omdat ieder mens hier een ander criteria in heeft. Dit kan niet alleen vervelend zijn voor andere deelnemers maar ook van invloed zijn op de hoeveelheid bruikbare informatie die een organisatie uit een community kan destilleren. Daarnaast is de kans op verloop binnen een community veel groter, wat soms als zeer vervelend ervaren kan worden.

Tot slot kan dit ten koste gaan van een gevoel van privacy. Veel mensen prefereren een community boven de social media voorzieningen om over gevoelige zaken uit te wijden. Een open community is hier echter niet voor geschikt omdat deze gesprekken eenvoudig voor iedereen toegankelijk zijn.