Gelijkgestemden

Wat zijn gelijkgestemden?

De term gelijkgestemden omschrijft een specifieke groep mensen die een aantal specifieke overeenkomstige overeenkomsten hebben. In de meeste gevallen heeft dit betrekking op gelijke interesses, gelijke meningen of een gelijke situatie. Gelijkgestemden kunnen daarom ook gezien worden als zielsverwanten. De mensen hebben een speciale connectie met elkaar, soms zonder dat ze elkaar kennen. Denk in dit laatste geval maar aan verschillende mensen die een bepaalde voorstelling erg mooi vinden. Deze mensen hebben dezelfde interesses, maar kennen elkaar vaak niet.

Gelijkgestemden zijn dus een groep mensen die overeenkomstige eigenschappen, doelstellingen, uitdagingen of interesses hebben. Hiervan zijn verschillende voorbeelden te geven, in een veelzijdigheid aan sectoren:

  • Mensen die lid zijn van een politieke partij;
  • Mensen met een bepaalde geloofsovertuiging;
  • Mensen die een fan zijn van bepaalde sportclub of sporter;
  • Mensen die dezelfde hobby hebben;
  • Mensen die hetzelfde beroep uitvoeren of werkzaam zijn in hetzelfde bedrijf;
  • Mensen die eenzelfde behoefte hebben;
  • Mensen die in dezelfde buurt worden.


In de marketing wordt in dit opzicht al snel gesproken over een doelgroep. Door overeenkomsten van een specifieke groep mensen in kaart te brengen (segmenteren) kan er ingespeeld worden op de karakteristieke kenmerken van deze gelijkgestemden. Op deze manier kan er in een behoefte worden voorzien.

Veel gelijkgestemden stellen het zeer op prijs om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen. Hierdoor ontstaan verenigingen, clubs, vakbonden, gemeenschappen, forums en communities. Al deze sociale netwerken zijn opgebouwd doordat er een overeenkomstige band is tussen de leden of gebruikers.