Kuddegedrag

Wat is kuddegedrag?

In het geval van kuddegedrag zal een individueel persoon veel minder zelf nadenken en bijna gedachteloos het gedrag van een groep volgen. Het kan hierbij voorkomen dat een persoon die ergens alleen voor staat, een andere keuze zou maken dan de keuze die de groep maakt. Kuddegedrag wordt dan ook wel het “groepsdenken” genoemd. Eensgezindheid is hierbij van groot belang.

Een belangrijke reden voor het meebewegen met een groep (kuddegedrag vertonen) is het gevoel van veiligheid. Dit is het “samen staan we sterk” gevoel. Dit is zeker het geval bij een nieuwe ervaring of omgeving. Er wordt hierbij van uitgegaan dat een groep mensen over meer kennis zal beschikken dan een individueel persoon alleen. Dit wordt ook wel sociale overleving genoemd.

Naast het gevoel van veiligheid speelt de sociale druk een grote rol in het kuddegedrag. Mensen die geaccepteerd willen worden binnen een groep hebben sneller de neiging om de mening van een groep te volgen en uit te dragen. Veel mensen willen gevoelsmatig niet buiten een groep vallen. Groepsvorming speelt dan ook een belangrijke rol in het kuddegedrag.

Het aanpassen aan kuddegedrag kan ook gevaren met zich meebrengen. In veel gevallen wordt er gedrag vertoond of worden er keuzes gemaakt die wel aansluiten bij een groep, maar niet bij de individuele persoon. Hierdoor kunnen keuzes worden gemaakt waar iemand wellicht niet helemaal achter staat. Deze blinde volgzaamheid kan stress en het verliezen van (een gedeelte) van de eigen identiteit als gevolg hebben.

Naast een bewuste keuze om zich te conformeren aan een groep, kan kuddegedrag ook spontaan en dus onbewust plaatsvinden. De spiegelneuronen in onze hersenen zijn hier de oorzaak van. Een handeling van een persoon kan worden nagespeeld in het motorisch gebied van onze hersenen. Hierdoor kan het zomaar zo zijn dat iemand dezelfde houding aanneemt van een gesprekspartner. Ook dit onbewuste imitatiegedrag kan één van de bouwstenen van kuddegedrag zijn.