The Need to Belong

Wat betekent The Need to Belong?

De term “The Need to Belong” omschrijft de emotionele behoefte van mensen om bij een specifieke groep te horen. Door onderdeel te zijn van een groep wordt een gevoel gecreëerd dat er deel uitgemaakt wordt van iets dat groter en belangrijker is dan de persoon zelf. De persoon voelt zich hierin ondergeschikt. Daarom wordt deze term ook vaak aangeduid als “erbij zijn”.

Veel mensen sluiten zich graag aan bij een groep als er sprake is van overeenkomstige eigenschappen, doelstellingen, uitdagingen of interesses. Hierbij is het kennis maken met andere gelijkgestemde mensen één van de doelstellingen. Een andere belangrijke doelstelling is het verkrijgen van acceptatie. Hiermee kan een persoon aandacht en steun van andere leden uit een groep krijgen, maar dezelfde aandacht en steun ook weer aan anderen geven. The Need to Belong kan dan ook gezien worden als onderdeel van groepsvorming.

 De behoefte om bij een groep te horen wordt in de sociale psychologie gezien als een intrinsieke motivatie om met anderen te associëren en sociaal geaccepteerd te zijn. De waarde die hieraan gehecht wordt kan per persoon verschillen. Deze behoefte kan een gedrag van een persoon beïnvloeden met betrekking op zelfpresentatie en sociale vergelijking. Dit kan merkbaar zijn in een verandering van het gedrag, overtuiging en uitstraling van een persoon, als hij of zij zich wil conformeren met de specifieke normen en waarden van een groep. Vaak worden deze patronen aangepast op de uitstraling van de meest prominente leden van een groep.

De behoefte om erbij te horen is instinctief en een cruciaal element van het welzijn van een persoon. Op het moment dat er niet aan deze behoefte wordt voldaan, wordt er psychisch ongemak ervaren. Deze behoefte aan liefde en verbondenheid (“erbij horen”) is dan ook opgenomen in de behoeftepiramide van Maslow. Deze sociale behoeften zijn terug te vinden in het midden van deze piramide. Na de fysiologische- en veiligheidsbehoeften wordt The Need to Belong gezien als de belangrijkste bijdrage in het welzijn van een mens.