Online Community

Wat is een online community?

Een online community is een digitaal platform waarin gelijkgestemde mensen in een besloten groep bij elkaar komen. Binnen deze groep kunnen de mensen met elkaar communiceren, informatie delen en elkaar helpen om op deze manier een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de gemeenschap. Een online community brengt dus een groep individuele mensen bij elkaar op basis van segmentatiecriteria en kan uitstekend gezien worden als “digitaal netwerkplatform”.

Er wordt een veilige omgeving gecreëerd waarin de mensen op een eenvoudige manier kunnen participeren. Het ledenaantal zal vaak een belangrijke rol spelen in de kracht van de online community. Daarnaast zal de kracht van een online community afhankelijk zijn van de interactiviteit van deze groep mensen.

Een online community heeft als doelstelling om een permanente dialoog tussen de leden tot stand te brengen. Juist deze user generated content is interessante informatie voor bedrijven en kan als belangrijk onderdeel worden gezien van community marketing. In tegenstelling tot het primair richten op verkoop, zoals bij het merendeel van de marketingstrategieën het geval is, is community marketing gericht op de waargenomen behoeften van een doelgroep.

Voor veel organisaties is deze vorm van marketing dan ook een steeds belangrijker onderdeel van de marketingactiviteiten. Een online community biedt een direct contact met een gerichte doelgroep en de waardevolle inzichten die hieruit voortkomen kunnen de basis vormen voor de invulling van een marktbenadering.

Daarnaast is dit een interessant platform om “nieuws te verspreiden”. De doelgroep kan immers doelgericht op effectieve wijze bereikt worden. Een aantrekkelijk ingerichte community kan een grote groep loyale klanten binden die ambassadeurs kunnen worden van een merk of organisatie.

Wat is het voordeel van een online community?

Een online community is een community (gemeenschap) die zich, jawel, online bevindt. Deze gemeenschap bestaat uit mensen die met elkaar communiceren en/of samenwerken met behulp van het internet of andere vormen van technologie in plaats van elkaar in levende lijven te ontmoeten. Vaak bestaat een online community uit mensen met gedeelde interesses, hetzelfde werk of overeenkomende problemen. Binnen een online community vindt er vaak veel uitwisseling van informatie plaats. Men voelt zich verbonden dus wil elkaar helpen, adviseren, ondersteunen. Forums zijn dan ook een goed voorbeeld van een online community: je stelt een vraag en hebt binnen no time antwoord van (meerdere) mensen die veel weten over het betreffende onderwerp. Ook op sociaalnetwerksites als Facebook of Pinterest zien we een grote online communities ontstaan: iedereen die dezelfde pagina “leuk vindt” en volgt behoort eigenlijk al tot de community van die pagina. Sinds de opkomst van web 2.0 hebben bedrijven ontdekt dat het gebruiken van online communities geld kan opleveren. Denk maar eens aan een online community zoals die van de Internet Marketing Unie op Facebook: deze bestaat voor een groot deel uit potentiële en terugkerende, tevreden klanten. Kenmerkend voor een online community is dat de toegang laagdrempelig is en iedereen in principe (meestal gratis, soms tegen betaling) lid kan worden van de gemeenschap.