Online Community

Wat is een online community?

Een online community is een digitaal platform waarin gelijkgestemde mensen in een besloten groep bij elkaar komen. Binnen deze groep kunnen de mensen met elkaar communiceren, informatie delen en elkaar helpen om op deze manier een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de gemeenschap. Een online community brengt dus een groep individuele mensen bij elkaar op basis van segmentatiecriteria en kan uitstekend gezien worden als “digitaal netwerkplatform”.

Er wordt een veilige omgeving gecreëerd waarin de mensen op een eenvoudige manier kunnen participeren. Het ledenaantal zal vaak een belangrijke rol spelen in de kracht van de online community. Daarnaast zal de kracht van een online community afhankelijk zijn van de interactiviteit van deze groep mensen.

Een online community heeft als doelstelling om een permanente dialoog tussen de leden tot stand te brengen. Juist deze user generated content is interessante informatie voor bedrijven en kan als belangrijk onderdeel worden gezien van community marketing. In tegenstelling tot het primair richten op verkoop, zoals bij het merendeel van de marketingstrategieën het geval is, is community marketing gericht op de waargenomen behoeften van een doelgroep.

Voor veel organisaties is deze vorm van marketing dan ook een steeds belangrijker onderdeel van de marketingactiviteiten. Een online community biedt een direct contact met een gerichte doelgroep en de waardevolle inzichten die hieruit voortkomen kunnen de basis vormen voor de invulling van een marktbenadering.

Daarnaast is dit een interessant platform om “nieuws te verspreiden”. De doelgroep kan immers doelgericht op effectieve wijze bereikt worden. Een aantrekkelijk ingerichte community kan een grote groep loyale klanten binden die ambassadeurs kunnen worden van een merk of organisatie.

Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down