Community Platform

Wat is een community platform?

Een community is een online omgeving voor een groep mensen met een gedeelde passie, expertise of uitdaging. Het is een uitstekende omgeving voor gelijkgestemden om elkaar te inspireren, te helpen of om gewoon van gedachten te wisselen. Een segmentatie zorgt voor een band tussen de leden van de gemeenschap die via deze community elkaar makkelijk kunnen vinden om te communiceren.

De kracht van een community is voor een groot deel afhankelijk van de interactie van de deelnemers in een dialoog. Een community platform is de daadwerkelijke omgeving waarop een community weergegeven wordt. Dit is dus de plek waar daadwerkelijk de gesprekken gevoerd zullen worden en zelfs zullen worden aangemoedigd.

Hierin zijn diverse keuzemogelijkheden

  • Het zelf hosten van het platform
  • De hosting overlaten aan de provider
  • Het gebruik maken van social media

De doelstelling en de kenmerken van het (verwachte) gebruik zullen een belangrijk onderdeel zijn van het maken van de bovenstaande keuze. Een kant- en klaar pakket van een provider heeft als groot voordeel dat je niet bezig hoeft te zijn aan het ontwikkelen van je community, maar je volop kunt richten op wat er zich afspeelt in de community en dat is vaak wel het uiteindelijke doel. Daarnaast is het gebruik van een social media platform niet altijd de meest veilige keuze. Veel deelnemers hechten belang aan een veilige omgeving waar de privacy gewaarborgd wordt. Dit is vaak niet het geval als er gebruik wordt gemaakt van social media.

Daarnaast is er een keuze tussen een open- en gesloten platform. In dit laatste geval maak je de keuze om tegen gestelde voorwaarden toegang tot een community te verlenen. Een open community is voor iedereen toegankelijk en zal een positief effect hebben op het ledenaantal. Een gesloten community zal juist een positieve invloed geven op de kwaliteit van de dialoog.

Aspecten als de doelstelling van de community, het karakter van de community, de doelgroep, of de community tijdelijk of voor een lange termijn wordt gestart, de functionaliteiten die beschikbaar moeten zijn en het beschikbare budget zullen criteria zijn voor de keuze die gemaakt wordt met betrekking tot het juiste community platform.

Welke keuze er ook gemaakt wordt, het is van belang om te zorgen dat een community platform zeker mobile responsive en hierdoor op ieder device goed weer te geven is. De gebruikerservaring zal immers een belangrijke bijdrage leveren in het succes van de community.