Besloten Community

Wat is een besloten community?

Een community is een (online) platform waarin gelijkgestemde mensen samenkomen om van gedachten te wisselen. Je kunt een community vrij toegankelijk maken en openstellen voor iedereen die interesse heeft, maar ook kiezen voor een besloten community. Bij een besloten community schep je een aantal voorwaarden waar mensen aan moeten voldoen om deel te mogen nemen aan de dialoog. Een bekend voorbeeld van deze voorwaarden is het vragen van een vergoeding in ruil voor de toegang tot de community.

Het heffen van een “entreeprijs” lijkt nadelig te zijn voor het ledenaantal van de community, maar kan ook juist voordelen met zich meebrengen. De meeste mensen hebben er geen moeite mee om een financiële bijdrage te leveren aan een platform dat hen een toegevoegde waarde biedt en te profiteren van de meerwaarde die geeft.

Veel mensen zien een gebrek aan exclusiviteit en een te grote omvang van een groep als een belemmering. De mensen die tegen betaling deelnemen aan deze groep zijn vaak echt geïnteresseerd. Een platform waar tegen betaling gebruik van kan worden gemaakt geeft een bepaald “waarde keurmerk” waar een verwachtingspatroon aan gekoppeld kan worden.

De keuze voor een besloten community biedt vaak dan ook een positief effect op de kwaliteit van de dialoog. Bij vrij toegankelijke community’s is er een grotere kans op ruis in een communicatie omdat hier sneller mensen bij aansluiten die “slechts” zijdelingse interesse hebben en zich wellicht met betrekking tot niveau niet kunnen meten met andere deelnemers.

Veel mensen prefereren een community boven de social media voorzieningen om over gevoelige zaken uit te wijden. Een gesloten community is hier zeer geschikt voor door het veilige karakter. De privacy in het communiceren met gelijkgestemden wordt als zeer waardevol ervaren.

Door het verhogen van de kwaliteit zal de community sneller een invulling geven aan de wensen van de serieuze potentiële deelnemers. Het opwerpen van een barrière zal de kwaliteit van de dialoog immers verhogen en hiermee indirect van invloed zijn op de kwantiteit, de deelnemers kunnen immers een ambassadeur worden van de community.