Endowed progress

Wat is het endowed progress?

Endowed progress is een term die een toename van toewijding omschrijft, als mensen het gevoel hebben dat ze dichter bij hun doel komen. Op het moment dat mensen een vooruitgang zien op weg naar het bereiken van een doelstelling, zullen deze mensen gemotiveerd zijn om meer activiteit te ontplooien om deze doelstelling te bereiken. Een tegenovergesteld gedrag is ook mogelijk, op het moment dat mensen géén vooruitgang zien en hun doel in hun optiek steeds onbereikbaarder wordt, zal de motivatie afnemen.


Endowed progress is het verschil van toename in motivatie of een doelstelling als onbereikbaar inschatten. Perceptie is hierbij een hele belangrijke factor. Zelfs een schijn van vooruitgang kan een sterk effect hebben in het brein van een persoon. Hierbij wordt vooruitgang gekoppeld aan motivatie.

In de marketing wordt veel gebruik gemaakt van het endowed progress. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van de kracht van het stapelen, de verzameldrang van mensen, in een beloningsprogramma. Neem bijvoorbeeld een strippenkaart die “afgestempeld” wordt bij afname van een product of dienst waarbij ieder tiende product of dienst gratis wordt weggegeven. Als mensen dichter bij hun doel komen, zullen ze sneller tot herhalingsaankoop overgaan en worden de perioden tussen de aankopen vaak korter.

In een e-learning omgeving kan ook uitstekend gebruik worden gemaakt van het endowed progress. Dit is toe te passen door naast een aangeschafte cursus, ook het resterende aanbod in cursussen zichtbaar op een scherm weer te geven. Deze zijn vanzelfsprekend niet te openen, maar nodigen de gebruiker wel uit voor een “vervolgaankoop”. Deze gebruiker ziet immers wat de mogelijkheden zijn. Ook inhoudelijk, binnen een cursusprogramma, kan gebruik worden gemaakt van endowed progress, door een goede opbouw van het lesaanbod. Op het moment dat de cursus een logische opbouw heeft in het niveau (van lager naar hoger) is de kans groter dat de deelnemer de cursus tot het eind zal volbrengen. Het uiteindelijke doel blijft in zicht en is in de mindset van de deelnemer ook bereikbaar.

Bij een online community kan ook gebruik worden gemaakt van endowed progress als er ingespeeld wordt op de competitiedrift van mensen. Hiervoor kunnen elementen als challenges, karmapunten en leaderboards in een community geïntegreerd worden. Hierop kan een bezoeker zijn of haar score waarnemen en vergelijken met andere bezoekers. Op het moment dat een bezoeker ziet dat hij of zij in de bovenste regionen van een lijst kan staan, zal dit de interactiviteit op de community verhogen. Deze toepassing wordt ook wel gamification genoemd.