Distance learning

Wat is Distance Learning?

De term distance learning is een omschrijving voor de onderwijsmodellen waarbij de kennis volledig op afstand wordt overgedragen. Er is géén sprake van een contact met een docent in een leslokaal. De vertaling van de term “distance learning” is dan ook “het leren op afstand”.
Correspondentie cursussen of e-learning modules zijn een goed voorbeeld van distance learning. De komst van de veelzijdige digitale mogelijkheden hebben ervoor gezorgd dat de meeste vormen van distance learning online worden aangeboden. Dit is ook de reden dat deze term minder wordt gebruikt en dat er vaker wordt gesproken over e-learning of online leren.

Het lesmateriaal wordt via e-mail of eventueel per post verstuurd. Er zijn vormen van distance learning waarbij er een vastgesteld lesschema moet worden gevolgd maar ook leeromgevingen waarbij de student zelf het tempo van de studie mag bepalen.

Afstandsonderwijs is ontworpen om te worden toegepast met behulp van elektronische communicatie. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van veel technologieën zoals:

  1. Computergerichte technologie zoals internet mogelijkheden;
  2. Video technologie zoals interactieve conferenties of instructie video’s;
  3. Voice technologie zoals podcasts of andere geluidsopnames.

Distance learning kan net zo effectief zijn als andere onderwijsvormen. Het is van belang dat er voor deze zelfstudie cursus een goede omgeving wordt gecreëerd waarbij er desgewenst een interactie kan plaatsvinden tussen de student en de docent. Een online discussieforum of community kan een zeer waardevol netwerk zijn voor ondersteuning en feedback.