Social Media Learning

Wat is Social Media Learning?

Social media learning is een vorm van kennisdeling waarbij er gebruik wordt gemaakt van social media en andere tools om samenwerkend te leren. De social media platforms die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn onder andere Twitter, Facebook en WhatsApp. Hierbij kan een combinatie worden gevormd met tools als wiki’s, fora en communities. De gedachtegang hierbij is dat de medewerkers elkaar naar een hoger niveau kunnen brengen door van elkaar te leren.

De opzet van social media learning is dat de medewerkers volledig zelf verantwoordelijk zijn voor het leerproces en de kennisdeling. Hierbij kan een goede samenwerking tussen de medewerkers (soms van diverse afdelingen) van groot belang zijn. Er wordt op deze manier een sociaal netwerk opgebouwd en onderhouden waarin de medewerkers zich duurzaam kunnen ontwikkelen. Ideeën en suggesties van anderen kunnen immers gebruikt worden ter inspiratie.

Een ander voordeel van social media learning is dat er een toegang versterkt wordt tot de meest actuele informatie en dat nieuwe kennis en initiatieven snel gedeeld kunnen worden. Veel organisaties gebruiken dit middel dan ook om een nieuw aanbod op een snelle manier te introduceren aan de medewerkers. Daarnaast is het mogelijk om interessante experten in een vakgebied te volgen en hierdoor meer basiskennis in een vakgebied op te doen.

Social media learning is een uitstekende manier om kennisdeling plaats te laten vinden door anderen te observeren. Dit proces zal plaatsvinden in vier stappen: na het trekken van aandacht zal de geobserveerde informatie moeten worden onthouden. Daarnaast zal er een motivatie moeten zijn om het gedrag van dit model te kopiëren. Hierbij moet deze persoon vanzelfsprekend wel de beschikking hebben over de benodigde kennis en mogelijkheden.