Blended learning

Wat is Blended Learning?

Blended learning is een combinatie van de klassieke lesmethodes met de moderne mogelijkheden. Hiervoor zijn dan ook zeer veel mogelijkheden. De meest gekozen methode is een combinatie van fysiek lesmateriaal met webinars, online video’s en een online toetsing van de opgedane kennis. In de meeste toepassingen van blended learning kunnen de lessen in een eigen tempo gevolgd worden en is er een besparing op de kosten van de lesmethode.

Er zijn diverse vormen waarin deze combinatie van online leren en contactonderwijs kan worden toegepast:

  • Flipped classroom is een onderwijsvorm waarbij de kennisoverdracht plaats zal vinden met behulp van video’s en andere online mogelijkheden. Bij de persoonlijke contactmogelijkheden kan er volop aandacht worden besteedt aan het beantwoorden van vragen en persoonlijke ontwikkeling.
  • Face to Face driver is een model dat het dichts bij het authentieke klassikale lesgeven staat. Studenten die achter of juist voor lopen op de groep, kunnen gebruik maken van online middelen.
  • Rotation model is een constructie waarbij het klassikaal- en online lesgeven volgens een vast schema wordt afgewisseld.
  • Flex model is een methode waarbij de cursisten het lesmateriaal online krijgen aangeleverd maar waarbij de mogelijkheden worden geboden om klassikaal hulp te krijgen wanneer dit gewenst is.
  • Online lab model is een mogelijkheid voor cursisten om een volledige cursus online te volgen en deze in een speciale examenruimte af te ronden.
  • Self Blend model is een mogelijkheid voor cursisten om extra trainingen en cursussen te volgen die niet bij het lesmateriaal inbegrepen zijn.
  • Online driver model is een leer constructie waarbij het lesmateriaal online wordt aangeleverd en de klassikale lessen optioneel zijn. Deze vorm biedt een optimale flexibiliteit en vrijheid aan de cursisten.

Blended learning zorgt voor een optimalisatie van het leertraject waarbij er een verschuiving plaatsvindt tussen het docent gestuurd onderwijs naar het lerend gestuurd onderwijs. De combinatie tussen face-to-face onderwijs met het gebruik maken van de digitale middelen kenmerkt dit type kennisoverdracht. Er kan een gerichte interactie tussen docent en cursist plaatsvinden waarbij een persoonlijke begeleiding tot de mogelijkheden behoort. De methode is zéér toegankelijk en biedt een besparing op de kosten in vergelijking met traditioneel onderwijs. Daarom is dit een uitstekende optie voor veel bedrijven.