Content Dripping

Wat is content dripping?

Content dripping (drip-feed) wordt veel gebruikt in e-learning modules waarbij lesmateriaal tegen betaling wordt aangeboden. Voor het beschikbaar stellen van het lesmateriaal zijn er twee opties: er kan een keuze worden gemaakt om de cursist een directe toegang te verlenen tot het volledige lesmateriaal of er kan gekozen worden om het lesmateriaal periodiek (bijvoorbeeld dagelijks, wekelijks of maandelijks) beschikbaar te stellen. Dit laatste wordt content dripping genoemd. De letterlijke vertaling van content dripping is dan ook het “druppelsgewijs aanleveren van informatie”.

Beide opties hebben voor- en nadelen. Op het moment dat het lesmateriaal in één keer wordt vrijgegeven kan de gebruiker in een eigen tempo de content tot zich nemen. Dit wordt vaak als belangrijk voordeel gezien van e-learning. Bij content dripping is dit niet het geval. Hierbij kunnen situaties voorkomen dat de gebruiker moet “wachten” op het vrijgeven van nieuwe informatie. Een voordeel van content dripping is wel dat de e-learning verstrekkende organisatie lang in contact blijft met een gebruiker. Er vindt steeds een nieuw contactmoment plaats. Hiermee kan dus voorkomen worden dat leden de benodigde informatie downloaden en uit beeld verdwijnen bij de samensteller van de cursus.

Content dripping stelt een organisatie beter in staat om de aandacht van een doelgroep vast te houden. De inhoud van de lesstof wordt immers getrapt aangeboden. Het effect van content dripping kan versterkt worden door in een module alvast een verwijzing te maken naar het volgende hoofdstuk. Het verhoogt op deze manier de betrokkenheid van de cursist.

In een e-learning model zijn twee vormen van content dripping te onderscheiden:

  • Content dripping per cursus, waarbij er data wordt gekoppeld aan het vrijgeven van de lesmodules. Deze constructie is goed toepasbaar als er groepsgewijs een cursus wordt gevolgd. Een latere inschrijver kan direct aansluiten waarbij de reeds openbare modules meteen te zien zijn.
  • Content dripping per deelnemer, waarbij het vrijkomen van de lessen wordt gekoppeld aan de inschrijfdatum van de cursist. Deze constructie is goed toepasbaar als er individueel een cursus wordt gevolgd. Hierbij zit er géén enkele beperking op de inschrijfdatum.