arrow_drop_up arrow_drop_down
27 mei 2015 

Training Leidinggeven: Identity Change komt van binnenuit

Identiteit is de kern van elke organisatie, de kern van branding en daarmee het vertrekpunt voor marketingcommunicatie. Het geeft richting aan de inhoud van de communicatie en de marketingactiviteiten. Meer dan eens is identiteits- en gedragsverandering van een organisatie en de werknemers noodzakelijk om verder te kunnen gaan. Maar hoe ga je daar als marketeer mee om?

Naar aanleiding van het Identiteitscongres op 9 juni, geeft Arend Ardon, expert op het gebied van verandering en vennoot bij Holland Consulting Group, in dit artikel tips. Deze tips gaan over de interne branding en marketingcommunicatie en feitelijke gedragsverandering.

Gevaarlijke kloof: marketing en dienstverlenende medewerkers

De identiteit van een organisatie is alles bepalend voor het imago. Te vaak krijgen marketeers de opdracht om de verwachtingen naar de doelgroep te managen, terwijl intern niet hetzelfde gebeurd. En dat creëert een gevaarlijke kloof tussen wat een organisatie de doelgroep belooft en wat een organisatie doet (de medewerkers die de dienstverlening leveren).

Arend pleit ervoor om medewerkers die de diensten verlenen actief te betrekken bij het marketingproces. Dit is een typisch voorbeeld van vaste patronen bij organisaties; marketing en zij die daadwerkelijk met klanten werken doorlopen hun eigen, gescheiden, processen. Door hierin veel meer gezamenlijk op te trekken, creëert een bedrijf kansen.

‘De mensen binnen 1 organisatie maken of kraken een identiteit.’ – 100% mee eens.

Doelen en vaste patronen = reden voor verandering

‘We zijn ons vaak nauwelijks bewust van de effecten van ons gedrag en de patronen die we ermee in stand houden. Dit geldt ook thuis. Als ik mijn kinderen steeds op de tijd wijs en me er toch over verbaas dat ze niet vanuit zichzelf op tijd vertrekken, ben ik toch echt onderdeel geworden van het probleem.” Op 9 juni 2015 is Arend 1 van de keynote sprekers tijdens het Identiteitscongres in Utrecht. Het identiteitscongres gaat dit jaar over het creëren van doorbraken in de status quo binnen organisaties (van klein tot groot).

Stel je voor, binnen jouw organisatie zijn werknemers afwachtend. Hoe mooi zou het zijn als zij meer ondernemend zijn. Een goede reden tot identiteitsverandering is dan de doelstelling ‘meer ondernemerschap bij werknemers’. Hiervoor moet het DNA van de organisatie veranderen, de mensen moeten de ruimte en handvatten krijgen om dit te realiseren. Arend noemt het ruimte om continu te ontwikkelen. ‘Dit is iets heel anders dan uitrollen van een beleidsplan. Gedrag kun je immers niet invoeren; je kunt het alleen ontwikkelen. En je kunt de patronen doorbreken die de huidige situatie in stand houden. Als bijvoorbeeld leidinggevenden veel instrueren en in control willen zijn, zal van ondernemerschap onder medewerkers weinig terecht komen. Hoe hard je ook roept dat dit nodig is.’

Klinkt goed, maar hoe doe je dat? Veranderprocessen komen in Arend’s werk samen in strategie-implementatie, cultuurverandering en een training leidinggeven en leiderschap. Zijn definities voor deze termen:

  • Strategie-implementatie is de vertaling van een plan naar daadwerkelijk ander gedrag, met behulp van gezamenlijke concrete vertaling naar de eigen praktijk en veel
  • Cultuurverandering is gedragsverandering realiseren door verder te gaan dan een beleidsplan, door continue ontwikkeling op gang te krijgen en elkaar blijvend feedback te geven. En sluit vooral goed aan op de business, dus geen luchtfietserij!
  • Leiderschap is mensen mee krijgen door een sense of longing (ik wil graag anders) te creëren in plaats van de sense of urgency (we moeten echt anders).

Je haalt het meeste uit deze processen door de werknemers vroegtijdig ruimte te geven om bij te dragen aan het proces.

‘Identiteit en veranderprocessen kunnen niet zonder elkaar.’ – Eens, je blijft continu door ontwikkelen.

Verandering van identiteit tip: Doe meer, praat minder

Binnen organisaties bestaan doorgaans allerlei gewoonten, die vernieuwing in de weg staan. De werknemers en organisaties komen vast te zitten. Arend helpt mensen en organisaties te veranderen door de blokkades weg te nemen en beweging te creëren. Zijn tip voor verandering: ‘praat minder en doe meer’. In Nederland kunnen we goed praten, maar we doen te weinig. Probeer en stuur bij indien het nodig is.

‘Als je ander gedrag wilt in je organisatie, wees je er dan van bewust dat je benadering meteen dat gewenste gedrag dient te stimuleren. Als je met een top-down plan wilt bijdragen aan pro-actief gedrag, bereik je het tegenovergestelde.’ Arend vervolgt ‘Als je bijvoorbeeld een training leidinggeven organiseert, maak er dan telkens weer een speciale vernieuwende gebeurtenis van samen met betrokkenen.’ Laat ook hier de ‘vaste patronen’ van presenteren los en bedenk nieuwe bij de gewenste identiteit passende vormen. Arend zet graag muziek, theater en beweging in bij dergelijke sessies.

Maak gebruik van online mogelijkheden om te veranderen

Arend geeft zijn klanten in een online omgeving ondersteuning gedurende het veranderproces. Managers kunnen leerervaringen en valkuilen delen, met elkaar en Arend. Ook in het veranderproces bij identiteitsontwikkeling wordt er intern gebruik gemaakt van een mix in on- en offline communicatiekanalen.

‘Kijk ook naar wat er al wel goed gaat, zodat er een positieve flow ontstaat. Uitbreiden en aanwakkeren van de positieve voorbeelden brengt vaak meer op gang dan alleen de focus op problemen, knelpunten en zwaktes.’

Over de schrijver
Aangenaam ik ben Sayna, schrijfster van ‘Hoe zet ik social media efficiënt in voor mijn onderneming?’ en ’4 C’s voor succesvolle online communicatie’. Gastdocent aan de Hogeschool Utrecht voor de vierdejaars minor E-marketing & Social media. Als financieel, HR of IT adviesbureau lever je kwaliteit en concurreer je liever niet op prijs, want ooit bereik je de bodem. De Gouden Ananas zet zich in voor adviesbureaus met een groei-ambitie en helpt deze te realiseren door verfrissende, prikkelende, efficiënte en soms persoonlijke merk- en marketingcommunicatie.
Reactie plaatsen