3 belangrijkste SEO statistieken in Google Analytics

De 3 belangrijkste SEO statistieken in Google Analytics

Het analyseren van website statistieken is een belangrijk onderdeel van zoekmachine optimalisatie. Wanneer je aan website statistieken denkt, dan denk je al snel aan Google Analytics.

SEO statistieken in Analytics

Google Analytics is een gratis tool van Google en veruit de populairste web statistieken tool die beschikbaar is. Toch wordt de tool door velen niet optimaal gebruikt. Ga jezelf maar na, je bekijkt hoeveel bezoekers je hebt gehad en wellicht nog wat andere statistieken maar het merendeel doet dat niet eens. Dit komt simpelweg omdat men geen idee heeft welke statistieken belangrijk zijn en hoe ze die moeten interpreteren.

SEO statistieken in Google Analytics

Om wat orde te scheppen in deze wirwar van statistieken willen we de drie statistieken die belangrijk zijn voor SEO toelichten. Uiteraard zijn andere statistieken ook belangrijk maar dit zijn verreweg de meest belangrijke voor zoekmachine optimalisatie.

Bouncepercentage

Bouncepercentage ofwel bouncerate is voor SEO een van de belangrijkste raadgevers. Bouncerate is het percentage bezoekers die op de website zijn gekomen en geen vervolgactie hebben ondernomen zoals Avinash Kaushik zei “I came, I puked, I left”. Men is op de website gekomen, constateerde dat de inhoud niet interessant of relevant was en klikte direct weg.

Bouncerate zegt dus veel over hoe (on)tevreden men is over de inhoud van de website. Aangezien de tevredenheid van bezoekers een belangrijke factor is voor Google om te beoordelen hoe waardevol een website is, kan een hoge bouncerate slecht zijn voor je reputatie in Google.

Bouncerate kan bekeken worden op website niveau dus van alle pagina’s samen maar ook op pagina niveau. Iedere pagina heeft dus een eigen percentage. Het is overigens lastig om te zeggen wat een goede bouncerate is omdat dit per niche en website verschilt.

Toch hoeft een hoog percentage niet altijd slecht te zijn, ieder website heeft namelijk een ander doel. Als voorbeeld nemen we even deze website, het doel is het verschaffen van informatie. Bezoekers komen bijvoorbeeld bij dit artikel via de zoekterm “belangrijke statistieken voor SEO”. Men leest het artikel, vindt de informatie die men zoekt en klikt weer weg. In dit geval is een hoge bouncerate geen probleem omdat dit dit blog het doel heeft om informatie te verschaffen. Gaat het om een webwinkel dan is het doel producten verkopen en wanneer deze een hoog percentage heeft, is het wel een kwalijke zaak.

Bounce percentage

Om je bouncerate te verlagen zijn er een aantal dingen die je kunt doen:

  • Plaats interne links naar relevante artikelen
  • Vertel bezoekers duidelijk wat ze moeten doen in de vorm van een call-to-action (b.v. het invullen van een contactformulier of achterlaten van hun e-mail)
  • Zorg ervoor dat de inhoud van het artikel matched met hetgeen staat in het zoekresultaat (meta title en description)
  • Voeg een zoekscherm toe op een logische plek dan biedt je de bezoeker een extra kans om nogmaals te zoeken waar men naar op zoek is
  • Beperk het aantal afleidingen (zoals advertenties en pop-ups)
  • Voorkom onduidelijkheden (zorg voor een logische structuur/menu)

Pagina’s/sessie

Het aantal pagina’s per sessie (Page per session) zegt veel over de waarde van de informatie maar ook over de kwaliteit van de interne link structuur. Het aantal pagina’s per sessie is een getal dat aangeeft hoeveel pagina’s er gemiddeld per bezoek worden bekeken. Wanneer iemand via een zoekopdracht op een pagina komt en vervolgens twee keer doorklikt naar andere artikelen dan is dat 3 pagina’s/sessie. Het cijfer geeft dus aan hoe interessant men de content vindt, anders zou men niet doorklikken uiteraard.

Net als bij het bouncepercentage is er geen goed of slecht wat betreft het aantal bekeken pagina’s, dit verschilt per niche en website. De hoogte hiervan is mede afhankelijk van het doel van de website, voor een informatieve website is het prettig dat dit getal hoog is, voor een op conversie gerichte website is dit minder van belang.

Het aantal pagina’s per sessie zegt ook veel over de kwaliteit van de interne link structuur. Zonder de relevante interne links zou men tenslotte minder vaak doorklikken naar andere artikelen.

Hoe kan ik het aantal pagina’s per sessie te verhogen?

Begin bij het verbeteren van de interne link structuur, plaats links in artikelen naar andere relevante artikelen. (relevantie is zeer belangrijk) Als je links plaatst naar artikelen die niet relevant zijn dan zal men niet snel doorklikken. Daarnaast zou je ook de navigatie duidelijker kunnen maken door het bijvoorbeeld op een logische plek te zetten of andere woorden te gebruiken.

Gemiddelde sessieduur

De gemiddelde sessieduur is eveneens een belangrijke factor voor SEO. Dit getal geeft aan hoe lang men per bezoek gemiddeld op de website aanwezig is. In de gemiddelde sessieduur zitten ook bouncers verwerkt die slechts één pagina hebben bekeken. Voor het berekenen van de sessieduur wordt in Analytics uitgegaan van een maximale sessieduur van 30 minuten.  Verlaat iemand de website maar komt deze binnen een half uur weer terug dan wordt dit als hetzelfde bezoek gerekend, komt de bezoeker later dan 30 minuten terug dan wordt dit gezien als een nieuw bezoek.Gemiddelde sessie duur Analytics

De sessieduur zegt tevens veel over de betrokkenheid van de bezoeker, maar ook over de kwaliteit van de content. Over het algemeen geldt, hoe langer bezoekers op de website blijven des te interessanter zij de content vinden. De sessieduur is voor iedere markt en website anders en is afhankelijk van vele factoren zoals bijvoorbeeld de lengte van artikelen, interne link structuur en video’s.

Wat betreft SEO dient men vooral te kijken naar de trend die er gaande is. Om dit wat duidelijker te maken volgt nu een voorbeeld. Was de bezoekersduur in juni 2013 2:53 en in juni 2014 2:11 dan is het verstandig om dit te gaan onderzoeken.

De gemiddelde sessieduur kan verhoogd worden door bijvoorbeeld te zorgen voor een betere interne link structuur. Doordat men meer doorklikt en pagina’s bekijkt, stijgt de sessieduur. Daarnaast is het toevoegen van online video’s een uitstekende manier om bezoekers langer op je website te houden. Je kunt dit doen door artikelen te ondersteunen met video’s die je zelf opneemt of insluit van Youtube. Op die manier vergroot je de kans dat bezoekers langer op de website blijven.

Statistieken omzetten in concrete acties

Website statistiek programma’s verzamelen tientallen zo niet honderden webstatistieken maar voor SEO zijn dit de drie belangrijkste, bouncepercentage, pagina’s/sessie en gemiddelde sessieduur. Op basis van deze statistieken krijg je een goede indruk hoe bezoekers de website ervaren, hoe tevreden bezoekers zijn en hoe goed de content is. Dit zijn slechts statistieken, deze moet je nog wel omzetten naar concrete acties om zo de website te verbeteren en bezoekers nog beter te dienen.

Welke website statistieken zijn voor jou het belangrijkst? En, waarom?