Google Analytics doelen

Google Analytics doelen: meten is weten

07 februari 2022

Als website eigenaar ben je vast bekend met Google Analytics. Je installeert wat codes in jouw website (of gebruikt hier een plugin voor) en je wordt overspoeld met data. Je kunt exact zien via welke kanalen je veel bezoekers krijgt, welke pagina’s bezocht worden en nog vele andere gegevens. Maar doen deze bezoekers eigenlijk wel wat jij voor ogen hebt? Er is maar 1 manier om hier achter te komen en dat is via de zogenaamde Google Analytics doelen.

Wat is de doelstelling van jouw website en hoe meet je deze?

Op de vraag “wat is de doelstelling?” kan ik geen standaard antwoord geven. Dit is afhankelijk van jouw bedrijfsdoelstellingen en hoe je de website inzet om deze doelstellingen te behalen. Als het goed is heb je deze vraag al beantwoord voor de ontwikkeling van jouw website.

Er zijn globaal 5 typen websites die een bepaald doel hebben:

 • Webshop: verkopen van producten
 • Blog: interactie met bezoekers en veelvuldig bezocht
 • Leadgeneratie: verzamelen contactgegevens van potentiele klanten
 • Support: bezoeker naar gewenste informatie leiden
 • Branding: naamsbekendheid creëren

Uiteraard wil je weten hoe vaak een doel gehaald wordt en wat dit oplevert. Deze conversies zijn te meten via Google Analytics. Wordt het primaire doel gehaald dan spreken we over een macro conversie, het halen van de overige doelen noemen we een micro conversies.

Maak niet de vergissing om je alleen te concentreren op de macro conversies van jouw website. Er zijn vrijwel altijd meerdere contactpunten (micro conversies) met jouw bezoekers voordat zij besluiten om bijvoorbeeld een product te kopen (macro conversie). Om deze conversies te meten kun je doelen instellen in Google Analytics.

Type doelen in Google Analytics

Google Analytics heeft een aantal voor-gedefinieerde doelen, maar je kunt natuurlijk ook zelf één of meerdere doelen instellen. Er zijn vier verschillende type doelen die je kunt instellen.

 1. Bestemming: hoeveel van mijn bezoekers komen op de pagina waar ik ze wil hebben? De meest voor de hand liggende is natuurlijk de bedankpagina na een aankoop of inschrijving.
 2. Gebeurtenis: hoeveel bezoekers voeren de actie(s) uit die ik wil dat ze uitvoeren? Denk hier bijvoorbeeld aan het kijken van een video of het downloaden van een pdf.
 3. Duur: hoeveel bezoekers blijven minimaal xx minuten/uren op mijn website?
 4. Aantal: hoeveel bezoekers bekijken minimaal xx pagina’s?

Gebruik een doeltrechter waar nodig

Je bent nu dus zo ver dat je Google Analytics kunt gaan inzetten om te kijken of jouw doelstellingen gehaald worden. Als je in dit stadium bent aanbeland ben je waarschijnlijk al beter bezig dan veel van jouw concurrenten. Het is vaak wel zo dat er meerdere (verplichte) stappen nodig zijn om tot een conversie te komen. Denk maar eens aan de bestelprocedure van een webwinkel.

Voor deze procedures is het aan te raden om een doeltrechter aan te maken. Hierin kan je alle stappen beschrijven die nodig zijn om tot het uiteindelijke doel te komen. Deze informatie geeft je een beter inzicht waar eventuele knelpunten in het proces zitten.

Noot: trechter is alleen beschikbaar bij een bestemmingsdoel.

Hoe stel ik mijn Google Analytics doelen in?

Je begint met inloggen in Google Analytics en kiest hier het account, de property en de dataweergave waarvoor je doelen wilt instellen. Onder dataweergave staan configuratie items die je op de weergave kunt toepassen. Klik hier op “Doelen”.

Je krijgt nu een overzicht van ingestelde doelen. Boven deze tabel staat een rode knop “+ Nieuw doel”. We gaan een nieuw doel maken.

Google analytics doelen configuratie stap 1

Je hebt de keuze uit een aantal standaard sjablonen. De configuratie is hier al deels ingevuld. Om een beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden leg ik de “aangepaste” doelen uit. Selecteer aangepast en klik op “Volgende stap”.

Google Analytics doelen configuratie stap 2

In stap twee benoem en kies je welk type doel je gaat configureren. Geef het doel een duidelijke naam die omschrijft welke conversie je wilt meten. Kies het type doel dat je wit instellen en ga naar de sectie die deze omschrijft.

Een bestemmingsdoel

Bij dit type doel geef je een webpagina op die je wilt volgen. Op het moment dat een bezoeker op deze pagina komt, wordt dit als een conversie opgeslagen.

Google Analytics doelen configuratie stap 3 - bestemmingsdoel

Je geeft nooit de volledige URL op als naam van de webpagina. Je gebruikt een onderdeel van de URL (lees: alles na hoofddomein) in combinatie met een zoek-type. Dit geeft een enorme flexibiliteit bij het creëren van een bestemmingsdoel.

Als je klikt op het veld “Gelijk aan” dan krijg je een aantal selectie mogelijkheden. Dit zijn de zoektypes die je ter beschikking hebt. Deze bepalen onder welke voorwaarden de bestemmingspagina als een conversie telt.

 • Gelijk aan: de URL van de pagina die bezocht wordt moet exact overeenkomen met de bestemmingspagina die in het doel gedefinieerd is.
 • Begint met: het begin van de URL van de pagina die bezocht wordt moet overeenkomen met de bestemmingspagina die in het doel gedefinieerd is. Zo worden http://domein.nl/page1, http://domein.nl/page1.html, en http://domein.nl/page1?parameter=1 allemaal als conversie geteld als bestemmingspagina “/page1” is.
 • Reguliere expressie: dit is een geavanceerde optie die de nodige kennis vereist. Door een slimme reguliere expressie (patroon) te definiëren kan een grote diversiteit aan pagina’s als conversie tellen.

Doeltrechter maken

Bij een bestemmingsdoel kan je een pad opgeven die tot de conversie leidt. Dit heet een trechter. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is een afrekenprocedure van een webshop. In Google Analytics heb je een “Trechterweergave” rapport voor een overzichtelijk weergave van de trechterdata.

Google Analytics doelen configuratie stap 3 - bestemmingsdoel trechter

De bestemmingspagina neem je niet op in de stappen van de trechter. Je geeft de pagina’s op die leiden tot de bestemmingspagina. Ook hier geef je nooit de volledige URL op en hier wordt hetzelfde zoek-type gebruikt als voor de bestemmingspagina.

Bij stap 1 kun je aangeven of deze vereist is. Dit betekent dat de bezoeker altijd langs deze stap moet komen om mee te tellen als conversie in het “Trechterweergave” rapport.

Duur van bezoek

In sommige gevallen wil je weten hoelang een bezoeker op een bepaalde pagina blijft. Dit kan handig zijn om te beoordelen of artikelen gelezen, video’s bekeken of fotogalerij bekeken worden.

Google Analytics doelen configuratie stap 3 - tijdsduur doel

Bij dit doeltype geef je de minimale tijdsduur aan dat een bezoeker op jouw website blijft. De lengte geef je aan in uren, minuten en/of seconden. Op het moment dat een bezoeker langer dan de opgegeven tijd op jouw website blijft, wordt deze als conversie opgeslagen.

Pagina’s per bezoek

Het is ook mogelijk om een specifiek aantal pagina’s per bezoek als doel in te stellen. De configuratie is hetzelfde van opzet als de duurdoelstelling.

google analytics doelen configuratie stap 3 - aantal pagina doel

Gebeurtenis

Op jouw website zijn misschien interacties mogelijk die voor jou de moeite waard zijn om te volgen. Denk aan het bekijken van een instructievideo, downloaden van een handleiding of druk op een knop enz. Met de juiste programmeerkennis is vrijwel elke interactie te monitoren.

Google Analytics doelen configuratie stap 3 - gebeurtenisdoel (event tracking)

Een gebeurtenis (event) kan je identificeren met vier componenten:

 1. Categorie: dit is de hoofdindeling van het type gebeurtenis. Jij bepaalt zelf hoe specifiek je de categorieën indeelt. Dit veld is verplicht.
 2. Actie: dit veld is te gebruiken als een beschrijving van de (inter)actie die plaatsvindt. Dit veld is verplicht.
 3. Label: dit veld kun je gebruiken om additionele informatie over de actie mee te geven. Dit veld is optioneel
 4. Waarde: met dit veld kan je een numerieke waarde geven aan het doel. Dit veld is optioneel.

Deze waardes komen terug in de rapportage. Het is dus aan te raden om hier zinvolle namen te gebruiken.

Een slecht en dus nietszeggend voorbeeld:

 • Categorie -> button,
 • Actie -> klik,
 • Label -> info buttons

Een beter voorbeeld:

 • Categorie -> aankoop proces,
 • Actie -> naar winkelwagen,
 • Label -> knop onder winkelwagen

Noot: om gebruik te maken van gebeurtenisdoelen moet je additionele code implementeren op jouw website.

Waarde toekennen aan doelen

Bij elke type doel heb je de mogelijkheid om een waarde te koppelen aan het doel. Denk goed na over deze waardes. Geef geen waarde op die niet zinvol is want dan voegt het niets toe aan je doelen.

Vaak zal je een doel, “afronding bestelling”, instellen om verkoopconversies te meten. Daarnaast kan je ook e-commerce tracking geïnstalleerd hebben om verkopen te meten. Het is aan te raden om alleen een waarde toe te kennen aan niet e-commerce doelen. Doe je dit wel dan zal Google Analytics deze optellen bij de waarde van de transactie.

Tip: Vanaf begin April is Universal Analytics uit de beta versie. Dit betekent dat je voortaan nog meer data uit de websitebezoeken kunt halen!

Google Analytics zonder doelen is niet meer dan een veredelde page-view-teller. Je kan pas goed onderbouwde beslissingen maken als je Google Analytics doelen op de juiste wijze hebt ingesteld. Gebruik jij Google Analytics al effectief?