Earned Media

Wat is earned media?

Earned media staat voor verdiende media of user generated content. Deze term heeft betrekking op alle media aandacht, die geproduceerd wordt door derden, zoals consumenten of bloggers. Voor deze, vaak spontane, communicatie hoef je als bedrijf dan ook niet te betalen. Het nadeel is echter wel dat het bedrijf weinig of géén invloed kan uitoefenen op de inhoud van deze free publicity die vanzelfsprekend zowel positief als negatief kan zijn. Earned media is, in tegenstelling tot paid media, volledig gratis exposure. Deze aandacht wordt verworven door handelingen die veel aandacht trekken, een consumentenbeleving die afwijkt van een verwachtingspatroon of bedrijfsgerelateerde zaken die een hoge nieuws factor hebben. Earned media kan op elk medium plaatsvinden. Vooral door de komst van social media is het effect van earned media fors toegenomen. Voorbeelden van earned media zijn:

  • Conversaties op social media (posts)
  • Onderwerpen op radio en televisie
  • Mond-tot-mond reclame
  • Positieve recensies en reviews op een vergelijkingssite

Organisaties hebben zelf dus géén directe controle over de inhoud van deze communicatie. Een consumentenbeleving van het geleverde product of dienst zal, in combinatie met de serviceverlening die hierbij geleverd wordt, een belangrijke invloed hebben op het “gespreksonderwerp”. Vanzelfsprekend kan een bedrijf er wél ervoor kiezen om de klanten uit te nodigen om hun mening met anderen te delen. Daarnaast is het belangrijk om open te staan voor opbouwende kritiek met betrekking tot het verkoopproces en het service proces om deze customer journey zoveel mogelijk te optimaliseren. In veel gevallen zal immers deze customer journey een belangrijke rol spelen in de consumenten ervaring. Door goed om te gaan met de feed-back kan een bedrijf indirect de inhoud van earned media beïnvloeden. Ondanks de beperkte grip dat een bedrijf op deze vorm van media kan uitvoeren, is het wel van belang om hier aandacht aan te besteden. Veel mensen hechten immers veel waarde aan de meningen van de “ervaringsdeskundigen”. Earned media is voor veel mensen dan ook een uitstekend platform om er zeker van te zijn dat een “ongecensureerde” mening gedeeld wordt. Deze positieve of negatieve reclame wordt vaak gezien als een zeer waardevolle factor in een beslissingsproces. Klanten die loyale fans worden van je bedrijf kunnen dus van grote waarde zijn bij het promoten van jouw aanbod. Het effect van kritische klanten laat zich gemakkelijk raden..