Unity

Wat betekent unity?

Unity is een verdiepende term die veel wordt gebruikt in de influencer marketing waarbij er ingespeeld wordt op het gevoel van eensgezindheid met als doelstelling een doelgroep te beïnvloeden en te overtuigen. Het principe hierachter is om een gevoel van herkenning of verbondenheid te creëren. Unity is één van de overtuigingsprincipes van meester psycholoog (en overtuiger) Robert Cialdini. De vertaling voor het begrip unity is “eenheid” en dat is precies waar de kracht van deze overtuigende marketingmethode in te vinden is.

Unity kan vergeleken worden met de derde laag uit de behoeften piramide van Maslow, de psychologische behoeften. Hierbij draait het om het vinden van een gemeenschappelijke factor (eenheid) die een verbondenheid creëert tussen een bedrijf en de doelgroep. Het “oranjegevoel” is hiervan een bekend voorbeeld. Daarnaast kan een vorm van co-creatie een gemeenschappelijke verbondenheid vormen. Het uiteindelijke resultaat van een kast die als bouwpakket is aangeleverd zal meer waarde hebben voor de gebruiker omdat deze persoon zelf ook een bijdrage heeft geleverd aan het productieproces.

De kracht van gedeelde identiteit is voor een organisatie goed vorm te geven met behulp van content. Dit kan onder andere op de volgende manieren:

  • Het plaatsen van reviews van een herkenbare doelgroep;
  • Het aanbieden van een giveaway dat bestemd is voor de naasten van de doelgroep;
  • Het creëren van een gemeenschap door een online community op te zetten;
  • Het betrekken van klanten in een nieuw aanbod;
  • Het versterken van het “wij-gevoel” door vaste klanten extra voordeel te bieden.

Vooral timing speelt een belangrijke rol in de toepassing van deze marketingtechniek. Je kunt deze techniek niet ieder moment inzetten en moet je klant af en toe wel voorbereiden op wat er gaat komen. Deze voorbereidende fase wordt de “pre-suasion fase” genoemd.

Bij een focus op Unity is het belangrijk om een lezer als lid van een groep aan te spreken en social proof te zijn om ongewenste groepsinvloeden te voorkomen.