6 Human Needs

Wat zijn The Six Human Needs?

The Six Human Needs is een model van Tony Robbins waarin het menselijk gedrag wordt verklaard. Deze theorie kent de volgende zes menselijke behoeftes, vier persoonlijke behoeften en twee spirituele:

  1. Certainty (zekerheid); alle factoren die een mens een goed gevoel geven.
  2. Variety (variatie); afwisseling in het leven.
  3. Significance (betekenis); erkenning krijgen voor ons handelen, het aanzien.
  4. Love / connection (liefde / verbintenis); onderdeel uitmaken van een groep.
  5. Grow (groei); ontwikkelen door je handelingen.
  6. Contribution (bijdrage); je tijd zinvol besteden.

Deze human needs, herleiden ons menselijk gedrag. Bij alles wat we doen hebben we de doelstelling om één of meer van deze behoeftes te vervullen. Het Human Needs model geeft ons motief aan, waarom we iets doen in combinatie wat we willen bereiken of welke wensen we willen vervullen. Deze menselijke behoeften zijn dus de drijvende kracht achter ons gedrag.

Tony Robbins stelt dat ieder persoon een grote noodzaak ziet in het feit dat er in de eerste vier behoeftes voorzien wordt en dat er aan minimaal twee van deze waardes zelfs zeer veel prioriteit wordt gegeven. Deze twee waardes vormen de belangrijkste drijfveren voor een mens. De keuze welke twee waardes dit zijn is voor ieder individueel verschillend, al zullen specifieke groepen mensen met overeenkomstige eigenschappen dezelfde drijfveren hebben. Daarnaast wordt er gesteld dat op het moment dat er sprake is van een verslaving als drie van deze behoeftes wordt vervuld met hetzelfde gedrag.

Een persoon kan overigens zelf bewust deze keuzes maken en ernaar gaan leven. Je weet immers hoe je deze keuzes maakt en wat je kunt doen om je persoonlijke hiërarchische volgorde in behoeften te herschikken.

Voor een bedrijf is het zeer interessant om deze twee voornaamste drijfveren van een gespecificeerde groep te ontdekken. Er is immers veel te leren over een persoon of een groep personen met overeenkomstige eigenschappen als er ontdekt kan worden wat de twee belangrijkste drijfveren zijn. Hier kan een communicatiestrategie op afgestemd worden.

De Human Needs theorie kan ook interessant zijn om negatieve patronen te doorbreken. Om deze patronen te kunnen doorbreken moet er inzicht zijn waarom een bepaalde handeling wordt gedaan en wat het een persoon kan opleveren. Ook hierop kan worden ingespeeld door bedrijven door hier inzichten in te verstrekken.