Social proof

Wat is social proof?

Social proof is een term die betrekking heeft op het keuzegedrag van een doelgroep. Veel mensen laten zich bij het maken van hun keuze beïnvloeden door de mening van anderen en zijn gevoelig voor de reactie van derden bij het maken van een specifieke keuze. De invloed van de communicatie, die vaak plaatsvindt op social media en andere digitale platformen, speelt dus een belangrijke rol in het beslissingsproces.

Door een grote hoeveelheid sociale signalen waaraan een gemiddeld persoon bloot staat, wordt een beslissing tegenwoordig nauwelijks meer individueel genomen. Het groepsproces speelt hierbij een belangrijke rol. De (soms onbewuste) drang om een bepaald product juist wel of juist niet te kopen wordt hiermee steeds groter.

Als een aanbod van een organisatie social proof is, wordt deze dienst of dit product over het algemeen geaccepteerd door de doelgroep. Een belangrijke factor hierbij is de earned media. Dit zijn de reviews over een organisatie, product of dienst die geschreven zijn door de gebruikers en op digitale kanalen weergegeven worden. Bedrijven die zowel in positieve als in negatieve zin opvallen, zullen snel veel digitale exposure krijgen. Dit zal een beslissingsproces zeker beïnvloeden. Veel mensen hechten immers veel waarde aan de meningen van de “ervaringsdeskundigen”. Een aanbod dat social proof is ervaart weinig of géén negatieve gevolgen van de digitale communicatie.

Met betrekking tot de digitale communicatie van een bedrijf zijn loyale ambassadeurs van grote waarde. Dit zijn ervaringsdeskundigen die loyaal zijn aan een bedrijf en dit enthousiasme overdragen aan anderen. Zij zullen anderen zelfs ertoe bewegen om van het aanbod gebruik te maken. Een bedrijf kan een indicatie krijgen over de verhouding ambassadeurs ten opzichte van de minder loyale klanten door een Net Promotor Score meting uit te voeren. De uitslag hiervan kan gezien worden als een KPI dat betrekking heeft op de klanttevredenheid en loyaliteit.

Een bedrijf kan ook zelf een “sociale gedachtegang” beïnvloeden door de doelgroep een aantal belangrijke sociale prikkels mee te geven. Dit kan worden afgebeeld op een webpagina zodat de doelgroep deze prikkels direct ziet. Denk hierbij aan voorbeelden als:

  • Het aantal paginabezoeken de laatste 24 uur;
  • De verkoopcijfers van het product;
  • De klantbeoordelingen van een product;
  • De waardering voor een specifiek bedrijf;
  • De meest recente reviews;
  • De meningen van experts.