abell-model

Abell model

Het model van Abell wordt toegepast om het werkterrein van een bedrijf af te bakenen en te analyseren. De analyse is gericht op welke technologieën worden gebruikt, hoe het bedrijf omgaat met de behoeften uit de markt en op welk deel van de markt wordt ingespeeld. Het illustreert de markt aan de hand van het vraag en aanbod perspectief. Vanuit het Abell model worden product – markt combinaties gemaakt.

3 dimensies van het Abell model

Het Abell model bevat 3 dimensies:

  • Afnemers – Dit zijn de doelgroepen. Het is belangrijk dat er correcte afnemersgroepen zijn opgesteld. Een stap hierin is het bepalen welke segmenten (subdoelgroepen) er zijn. Hiermee kan bepaald worden op welke groep men zich (vooral) richt.
  • Behoeften - De behoefte van de consument. Alle behoeften uit de markt die relevant zijn voor het betreffende bedrijf moet in kaart gebracht worden.
  • Technologieën - Op welke manier kan er worden ingespeeld op de behoeften van de doelgroep. Het woord “technologieën” is in deze opvatting een ruim begrip.

Het Abell model in een figuur

abell-model Deze drie dimensies worden op een as geplaatst. Hiermee worden de opgesomde aspecten nu grafisch weergegeven. Op een as staan de behoeften, de andere as wordt gevuld met de afnemers wat ruimte laat voor de technologieën op de laatste as. Aan de hand van deze assen kan nu een kubus getekend worden. Dit maakt het inzichtelijk welke technologieën gebruikt worden, om in te spelen op welke behoeften en welke segmenten hiermee benaderd worden.

Het Abell model voor het strategisch beleid

Het Abell model geeft een duidelijke marktafbakening van de huidige activiteiten van een organisatie. Verder is geeft het een mogelijkheid om het toekomstige strategisch beleid af te stemmen op de veranderingen in de markt.