Porter Generieke Concurrentiestrategieën

De Generieke Concurrentie strategieën van Michael Porter wordt ook wel de Typologie van Porter genoemd.  In dit marketingmodel zijn deze concurrentiestrategieën een goed hulpmiddel bij het bepalen van bewuste strategische keuzes van een onderneming.Porter stelt dat er 3 verschillende concurrentiestrategieën zijn, die ondernemingen kunnen hanteren om toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrent te creëren:
  • Kostenleidersschap / lagekosten strategie
  • differentiatie strategie
  • focusstrategie
Door het volgen van (minimaal) een van deze strategieën zal worden voorkomen dat een onderneming belandt in het “stuck in the middle” gebied.

Kosten leiderschap / Lagekosten Strategie

Deze strategie richt zich op het optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Met deze optimalisatie kunnen de kosten beperkt worden ten opzichte van de concurrenten. Een logisch gevolg hiervan is dat er meer marge overblijft. Dit biedt tevens een mogelijkheid om de producten tegen een lagere prijs ten opzichte van de concurrentie aan te bieden op de markt. Hierdoor zijn betere resultaten goed mogelijk.

Differentiatie Strategie

De Differentiatie Strategie richt zich op het differentiëren van een onderneming ten opzichte van de concurrentie. Met het zetten van een andere stap ten opzichte van de concurrent wordt er waarde gecreëerd en kan het imago van een organisatie onderscheidend zijn ten opzichte van deze concurrent.Het doel hiervan is het realiseren van een superieur en uniek beeld. Door eigenschappen van het product te kiezen en hierop zichtbare veranderingen op door te voeren ten opzichte van het standaard product, wordt deze doelstelling bereikt.Door deze toevoeging van waarde is de afnemer bereidt om meer te betalen voor dit betere product, en zal het bedrijf betere resultaten scoren. Met behulp van het Waardeketenmodel van Porter kan worden bepaald met welke activiteiten waarde wordt gecreëerd, en in de toekomst kan worden gecreëerd.

Focusstrategie

Waar de Lagenkosten Strategie en de Differentiatie Strategie gericht zijn op de gehele markt, is de focusstrategie gericht op een segment. De focusstrategie concurreert in een niche van de markt. Er is dus sprake van specialisatie door focus te leggen op een specifiek deel van de markt. Binnen de focusstrategie kunnen ook de Lagekosten Strategie (focus) en de Differentiatie Strategie (focus) worden toegepast.

Stuck in the Middle

Wanneer een bedrijf zich niet duidelijk op een van de strategieën richt, dan zal het bedrijf geen sterke positie in de markt innemen ten opzichte van de concurrentie. De resultaten zullen dan ook niet uitzonderlijk zijn. Het bedrijf zal niet opvallen in de massa. Daarom speelt het bepalen van een concurrentiestrategie dan ook een belangrijke rol in het opstellen van het marketingplan.