STP-model

STP-model

Het STP-model (Segmentatie, Targeting, Positionering) is een essentieel instrument dat marketeers helpt bij het effectief segmenteren van de markt, het selecteren van de juiste doelgroepen en het ontwikkelen van een overtuigende positionering. In dit artikel zullen we dieper ingaan op het STP-model en laten we zien hoe het kan worden toegepast met behulp van een praktisch voorbeeld.

Wat is het STP-model?

Het STP-model is een strategische benadering die bestaat uit drie belangrijke stappen: segmentatie, targeting en positionering. Het model stelt marketeers in staat om de heterogene markt op te splitsen in kleinere, homogene segmenten, de meest aantrekkelijke segmenten te selecteren als doelgroepen en een unieke positionering te creëren om zich te onderscheiden van de concurrentie.

Segmentatie:

Segmentatie is de eerste stap van het STP-model en omvat het identificeren en groeperen van consumenten met vergelijkbare behoeften, kenmerken of gedragingen. Marketeers kunnen verschillende segmentatiecriteria gebruiken, zoals demografische, geografische, psychografische of gedragsvariabelen, om de markt in relevante segmenten op te splitsen.

Targeting:

Targeting is de tweede stap van het STP-model en gaat over het selecteren van de meest aantrekkelijke segmenten als doelgroepen om op te richten. Marketeers moeten rekening houden met factoren zoals de grootte en groeipotentie van het segment, concurrentie, toegankelijkheid en de compatibiliteit van het segment met de organisatie.

Positionering:

Positionering is de derde en cruciale stap van het STP-model. Het draait om het creëren van een unieke en waardevolle positie in de perceptie van de doelgroep. Marketeers moeten de gewenste positionering bepalen op basis van de behoeften van de doelgroep en zich onderscheiden van concurrenten door middel van differentiatie.

Voorbeeld van het STP-model

Laten we het STP-model toepassen op een fitnesscentrum.

Segmentatie:

Het fitnesscentrum kan de markt segmenteren op basis van demografische en psychografische variabelen. Ze kunnen bijvoorbeeld segmenten creëren zoals jonge professionals, fitnessliefhebbers met een gezinsleven, en senioren op zoek naar actieve en gezonde levensstijl.

Targeting:

Het fitnesscentrum kan besluiten zich te richten op het segment van jonge professionals die een drukke levensstijl hebben en op zoek zijn naar een fitnesscentrum met flexibele openingstijden en moderne faciliteiten. Dit segment heeft groeipotentieel en is compatibel met de organisatie.

Positionering:

Om zich te positioneren, kan het fitnesscentrum zich richten op het bieden van gemak en hoogwaardige diensten aan jonge professionals. Ze kunnen benadrukken dat ze 24/7 geopend zijn, een breed scala aan fitnessapparatuur hebben, professionele trainers bieden en extra faciliteiten zoals een sauna en groepslessen aanbieden.

Conclusie:

Het STP-model is een krachtig hulpmiddel dat marketeers helpt bij het begrijpen van de markt, het selecteren van de juiste doelgroepen en het creëren van een overtuigende positionering. Door het segmenteren van de markt, het selecteren van aantrekkelijke doelgroepen en het ontwikkelen van een unieke positionering, kan een organisatie zich onderscheiden van de concurrentie en effectieve marketingstrategieën implementeren. Het praktische voorbeeld van het fitnesscentrum illustreert hoe het STP-model kan worden toegepast om een succesvolle positionering in de fitnessmarkt te bereiken.