Waardeketen van Porter

De waardeketen (Value Chain) van Michael Porter wordt ingezet om te bepalen waar een onderneming zijn waarde heeft zitten binnen de primaire- en secundaire activiteiten. Dit is gericht op het identificeren van de wijze waarop het concurrentievoordeel van een onderneming is opgebouwd. De achterliggende gedachte is dat juist de bundeling van activiteiten bepalend is voor het concurrentievoordeel van de onderneming. De waardeketen van Porter is erg bruikbaar om inzicht te krijgen in:
 • De waardeopbouw van een onderneming
 • Verbeteringsmogelijkheden in kostenbesparing, differentiatie of waardecreatie
 • Opbouw van concurrentievoordeel
 • Mogelijkheden voor de ontwikkeling van concurrentievoordeel

Primaire activiteiten

Primaire activiteiten zijn activiteiten die direct verbonden zijn met het waardetoevoegingsproces.  Deze activiteiten staan aan de onderkant van de waardeketen. Deze kunnen worden verdeeld in 5 generieke categorieën:
 • Ingaande logistiek (alle activiteiten met betrekking tot ontvangen, opslag en distribueren en opslaan van grondstoffen)
 • Operations (het omzetten van grondstoffen naar het eindproduct)
 • Uitgaande logistiek (distributie van eindproduct naar klant)
 • Marketing en verkoop (alle activiteiten die te maken hebben met de verkoop van het product aan consumenten)
 • Service (after sales activiteiten)
Elke categorie kan van groot belang zijn voor concurrentievoordeel. De mate van belangrijkheid wordt bepaald door het belang van de categorie in de bedrijfstak. Bij elk bedrijf zullen alle primaire activiteiten aanwezig zijn en een bepaalde rol bij het concurrentievoordeel vervullen.

Secundaire activiteiten

Secundaire activiteiten (ondersteunende activiteiten) zijn activiteiten die bijdragen aan de effectiviteit en efficiency van de primaire activiteiten. Deze activiteiten staan aan de bovenkant van de waardeketen. Deze kunnen worden verdeeld in 4 generieke categorieën:
 • Verwerving (de functie van de inkopen van inputs die door de waardeketen van het bedrijf worden gebruikt.)
 • Technologische ontwikkeling (alle activiteiten die in het teken staan van technische vooruitgang)
 • HRM (Human Resource Management, alle activiteiten die te maken hebben met arbeid)
 • Infrastructuur (management, boekhouding, financieel beheer en kwaliteitsmanagement
Deze ondersteunende activiteiten kunnen worden gezien als afzonderlijke bouwstenen van het concurrentie voordeel.

Waarde analyse van Porter

Porter legt de focus op de activiteiten die kunnen leiden en bijdragen aan creatie van waarden voor de klanten en tevens een bron zijn voor concurrentievoordeel. Porter bekijkt de organisatie als een keten van waarde creërende activiteiten. Waarde creërende activiteiten kunnen uit alle onderdelen van de organisatieketen komen, zowel uit het primaire proces als uit de secundaire activiteiten. De score van elke stap wordt op een simpele manier bekeken: hoeveel waarde wordt er gecreëerd en wat heeft het gekost om deze waarde te creëren. De activiteit waarbij de waarde hoger is dan de kosten zorgt ervoor dat er waarde wordt toegevoegd. De activiteiten die waarde toevoegen (in combinatie met de onderlinge relaties tussen de categorieën) vormen een bron van concurrentievoordeel. Een onderneming is zo sterk als de zwakste schakel. De zwakste schakel uit de onderneming vraagt de meeste aandacht, en moet worden verbeterd. De waarde geeft het concurrentievoordeel van de organisatie weer. De waarde is bepalend voor het bedrag dat de kopers bereid zijn te betalen voor een product of dienst van het bedrijf. Zo kan een prijstoeslag afdwingbaar worden op basis van gecreëerde waarde. Dit geeft toekomstmogelijkheden voor een onderneming.