CANVAS model van Osterwalder

Het Canvas business model van Alexander Osterwalder kan gezien worden als een landkaart in de doolhof waar de (startende) ondernemer zich in begeeft. Dit model brengt alle bedrijfsaspecten op een overzichtelijke en visuele manier in kaart. Zo wordt een goed overzicht gecreëerd van de bedrijfsonderdelen die van essentieel belang zijn en onderdelen waar bijsturing noodzakelijk is. Dit kan prima ingezet worden als hulpmiddel voor het ontwikkelen van een nieuwe- en bestaande business.

De negen bouwstenen

Het model Canvas model van Osterwalder bestaat uit 9 bouwstenen. De onderkant bestaat uit kosten en opbrengsten. Centraal staat de waardepropositie. De waardepropositie is de onderscheidende waarde die naar de klant gebracht wordt. Links hiervan is te zien hoe de waarde tot stand komt. Denk hiervoor aan partners, hulpbronnen en activiteiten. Aan de rechterkant staat aan wie het product verkocht wordt, hoe de levering eruit ziet en het onderhouden van de relaties. Door te kijken welke rol de negen bouwstenen voor de organisatie spelen, wordt een goed beeld gevormd van het business model. Bedrijven die weten waar de negen bouwstenen voor staan en de onderlinge relaties snappen, zijn in staat om hun business model constant aan te passen. Dit geeft ze mogelijkheden om in te spelen op de behoefte van de markt en zo hun concurrentie voor te blijven. Hieronder de negen bouwstenen:

Value propositions

De waarde propositie. Dit is het aanbod van het bedrijf. Hiermee wordt zowel het product als service bedoeld. Dit aanbod wordt vertaald naar de onderscheidende of toegevoegde waarde die geboden wordt naar de consument. De producten of diensten moeten functioneel zijn maar beter in waarde vergeleken met de concurrent. Aantrekkelijkheid van het product, de voordelen ten opzichte van de concurrent, de service en de waarde die de gebruiker daar aan hecht, spelen een belangrijke rol in de waarde propositie.

Customer segments

Het bepalen van de juiste doelgroep. Een beschrijving van de klant of klantengroep waar het bedrijf zich met value propositions op richt. Dit is het segmenteren van de markt omdat de doelgroep wordt afgebakend. De karakteristieken van de potentiële klant worden beschreven. De wetenschap wie de potentiële klanten zijn (man, vrouw, leeftijd, woonplaats e.d.) en waar ze behoefte (interesses) aan hebben is van belang. Hierop kan het product of dienst aangepast worden.

Distribution Channels

Dit zijn de (verkoop) kanalen waarvan gebruik wordt gemaakt, met betrekking tot het contact met de klanten. Hierin onder meer de marketing- en distributie strategie. Bekeken wordt hoe de klanten op de hoogte zijn van het aanbod en hoe dit aanbod bij de klant terecht komt. Er zijn vele manieren van marketing voeren. Een combinatie het gebruik van on- en offline kanalen is zeer aan te raden.

Customer relationships

Met customer relationships wordt de manier beschreven hoe een bedrijf in contact staat met de klant. Een stap extra zetten levert een goede en stabiele klantrelatie op. Dit is zeker van belang in de concurrentie strijd. De consument gaat dit steeds meer waarderen. Dit kan een bepalende factor zijn in het kiesproces van de consument.

Key resources

Key resources zijn hulpbronnen. Denk hierbij aan de belangrijkste bedrijfsmiddelen die nodig zijn om de waardepropositie te bewerkstelligen. Dit kunnen fysieke middelen (een computer), intellectuele middelen (een patent of merk) of menselijke middelen (personeel) zijn. Investeringen zullen nodig zijn om key resources in bezit te krijgen.

Key partners

Een oud spreekwoord is hier van toepassing: samen staan we sterk. Soms is het een beter plan om samen te werken als alleen de strijd aan te gaan. Partners kunnen elkaar met expertise aanvullen. Hierdoor is het voor een onderneming mogelijk om te groeien en concurrerend te zijn.

Key Activities

Dit zijn de kernactiviteiten van het bedrijf om de waardepropositie te creëren. Het beschrijft hoe er waarde toegevoegd wordt aan het product, aan de klantrelatie en het verwerven van nieuwe klanten. Deze activiteiten worden vergeleken met de concurrent. Het creëren van meerwaarde ten opzichte van deze concurrent is van belang.

Revenue Streams

Bij Revenue Streams wordt er gesproken over het verdienmodel waar de inkomsten vandaan komen. Er wordt gekeken naar het huidige verdienmodel en waar de inkomsten in de toekomst vandaan komen. Een verdienmodel hoeft niet alleen uitgedrukt te worden in geld. Naast geld kunnen ook aspecten als voldoening en ontwikkeling als revenue streams worden gezien. Het verdienmodel dient als leidraad hoe je de resultaten gaat bereiken.

Cost structure

Hoe zit de kostenstructuur van het bedrijf eruit. Na beschrijving van de acht bovenstaande bouwstenen is het vrij eenvoudig om de belangrijkste kosten hiervan te bepalen en hieruit af te leiden waar besparing mogelijk is. Er zijn vaste- en variabele kosten. Vaste kosten zijn kosten die niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn de kosten voor het pand of machines. Variabele kosten zijn wel beïnvloedbaar. Voorbeelden hiervan zijn inkoopkosten.