ABCD-analyse

Een ABCD-analyse wordt gebruikt om een inzicht te krijgen in een externe bedrijfsomgeving. Met deze marketing analyse worden de externe macro-omgeving en de meso-omgeving in kaart gebracht.De ABCD-analyse bevat de volgende elementen:
 • Afnemers analyse
 • Bedrijfstak analyse
 • Concurrentie analyse
 • Distributie analyse

Meso-omgeving

De meso-omgeving van een bedrijf is de bedrijfstak of markt waarin het bedrijf actief is. Hierbij moet gedacht worden aan afnemers, toeleveranciers, concurrentie en andere belangengroepen.Op deze factoren kan een bedrijf geen directe maar wel indirecte invloed uitoefenen. Dit in tegenstelling tot de externe macro omgeving waarop geen invloed kan worden uitgeoefend.Met de uitkomsten van deze analyse kan de aantrekkelijkheid van de bedrijfstak worden geanalyseerd. Deze externe analyse geeft immers zicht op de kansen en bedreigingen vanuit de omgeving van de organisatie. Deze analyse geeft input voor de SWOT-analyse.Het analyseren van de meso-omgeving kan worden uitgevoerd door middel van de ABCD-analyse. Op basis van de uitkomsten hiervan kunnen strategische beslissingen worden genomen.

Afnemers analyse

Met afnemers worden fabrikanten, handelaars en consumenten bedoeld. Door analyse van deze afnemers kunnen deze worden opgedeeld in verschillende doelgroepen (segmenten).Deze verdeling kan onder andere plaatsvinden op geografische criteria, sociaal-economische criteria, demografische criteria en gebruiksintensiteit.Met deze criteria kan beter worden ingespeeld op de behoeften van deze doelgroepen. Dit is mogelijk door voor iedere doelgroep een aparte marketingmix samen te stellen. Deze marketing mix wordt dan volledig afgestemd op de behoeften van dit segment.

Bedrijfstak analyse 

Deze analyse bestaat uit de volgende 3 onderdelen:
 • Macro omgevingsanalyse
 • Analyse van algemene marktfactoren
 • Concurrentieanalyse
De macro omgevingsanalyse kan geanalyseerd worden met de DESTEP analyse. Het is hierbij van belang om een blik te werpen op de verwachte trends en ontwikkelingen die binnen een periode van 5 jaar verwacht worden, en een invloed kunnen hebben op de organisatie.Met een analyse van de algemene marktfactoren wordt een beeld geschetst op de aantrekkelijkheid van de bedrijfstak. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de marktomvang, kostenstructuur, ontwikkelingen in de markt, trends en levenscyclus.Bij de concurrentieanalyse wordt de aanwezigheid van concurrenten op de markt, waarin een bedrijf actief is, geanalyseerd. Dit wordt snel verward met de concurrentie analyse.

Concurrentie analyse  

Bij de concurrentie analyse wordt het gedrag van de aanwezige concurrenten bestudeerd. Hierbij wordt geanalyseerd waar de concurrentie mee bezig is.Hiervoor is het van belang om in kaart te brengen wie deze concurrenten zijn, wat ze aanbieden, en wat hun doelstellingen en strategieën kunnen zijn. Goed om te weten is, waarin ze sterk en waarin zijn ze zwak zijn. Optimaal zou het zijn als er een inschatting kan worden gemaakt van de te verwachten reactie van de concurrentie op het moment dat er ontwikkelingen op de markt zijn.Het is in de concurrentie analyse belangrijk om de eigen marketing strategieën en marketingmix te vergelijken met die van de concurrentie.

Distributieanalyse

Met het uitvoeren van deze analyse wordt bekeken wat de externe kansen en bedreigingen zijn in het distributie kanaal. Distributie heeft een steeds grotere rol het marketingplan.De volgende aspecten moeten in dit kader geanalyseerd worden:
 • Distributiewijze ( Hoe komt het product bij de afnemer terecht)
 • Distributiefunctie (Waardecreatie)
 • Distributievormen ( Welke zijn er en is er ruimte voor verbetering)
 • Distributieconcentratie ( Welke machtsverhoudingen zijn er)