Opt-out

Bij opt-out in e-mailmarketing mag je de klantgegevens en zijn e-mailadres gebruiken voor benaderingen, zonder dat hij daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. Je gaat er dan vanuit dat de klant akkoord geeft, tenzij hij dat actief intrekt. Zo mag je een klant ongevraagd benaderen voor informatie over het product wat hij bij jou heeft. Je mag de klant ook benaderen met andere aanbiedingen van jezelf, als hij jou zijn adres heeft gegeven. Prospects mag je juist alleen aanbiedingen sturen met een opt-in.Opt-out wordt ook gebruikt door bij de aankoop van een product het vinkje voor de nieuwsbrief alvast aan te zetten. Als de klant het niet uitzet, dan gaat hij akkoord. Uiteraard blijf je bij al deze mails de klant de mogelijkheid bieden om zich voor bepaalde of alle e-mailbenaderingen uit te schrijven.Lees bij twijfel de e-mailrichtlijnen van de DDMA vooraf goed door. Boetes die de Autoriteit Consument en Markten (ACM) uitdeelt zijn niet mals, als er terechte klachten komen. De lijn die je mag bewandelen is heel dun bij e-mailmarketing. Informeer jezelf over de regels en pas deze toe. En bij twijfel: vraag advies van een jurist die de telecommunicatiewet goed kent.