Winnen in Google?
SEO BoekOntvang het boek

Page content

SWOT Analyse

Een SWOT-analyse is een bedrijfskundig model waarmee de sterktes en zwaktes, maar ook de kansen en bedreigingen van een bedrijf worden geanalyseerd. Deze analyse geldt vaak als basis voor het bepalen van de strategie, maar kan ook leidend zijn voor zaken als marketing, productontwikkeling en teambuilding. SWOT staat hierbij voor:

 • Strengths (sterke punten),
 • Weaknessess (zwakke punten),
 • Opportunities (kansen),
 • Threats (bedreigingen).

Strengths en weaknesses komen hierbij van binnenuit het bedrijf, waarbij kansen en bedreigingen van buitenaf komen.

In de interne analyse van je bedrijf ga je op zoek naar de positieve kanten (sterktes) en de verbeterpunten (zwaktes). Sterktes zijn dan bijvoorbeeld: een kwalitatief product of een onderscheidende dienst. Zwaktes kunnen zijn: een team wat niet functioneert of financiën die niet op orde zijn. Dit onderzoek je door de volgende gebieden onder de loep te nemen:

 • De marketing
 • Je klanten
 • Hoe je er financieel voor staat
 • Hoe ziet de organisatie eruit en hoe functioneert deze

In je externe analyse kijk je naar:

 • Meso en macro omgeving
 • De branche waarin je opereert
 • Je concurrentie
 • De afnemers van je dienst of product

Hierbij kan een groeiende markt bijvoorbeeld een kans zijn, tenzij je daar niet gelijk in mee kunt. Dan is het juist een bedreiging.