7S model

Het 7S model komt uit 1981 en is ontwikkeld door medewerkers van Mckinsey.Het systeem is ontworpen aan de hand van 7 vaste factoren om de prestaties van een onderneming te kunnen analyseren. Het management model wordt ingezet bij het analyseren van de interne organisatie. Volgens het model moeten de belangrijkste elementen van een organisatie op elkaar afgestemd zijn.7s-model-mckinsey

De elementen uit het 7s model

Het 7S model bevat de volgende elementen:
  • Structuur - Hoe is een bedrijf ingericht. De organisatiestructuur, de overlegvormen, de taakverdeling
  • Strategie - De doelstellingen van het bedrijf en hoe deze bereikt moeten worden
  • Systemen - Alle denkbare systemen. Werkwijze, procedures, communicatiestromen, CRM
  • Stijl - De manier van leiderschap, de management lagen en de werksfeer
  • Skills / vaardigheden - De UPS’s (unique selling points) van het bedrijf. Waarmee is het bedrijf onderscheidend ten opzichte van de concurrentie.
  • Staff / personeel - het personeelsbestand, een profiel van al het personeel.
  • Shared values - De shared Values staat centraal tussen de andere elementen in. Deze factor kan een directe koppeling bieden tussen alle andere factoren. Het betreft de gezamenlijke bedrijfsopvatting, de bedrijfscultuur en de bedrijfvisie.

3 harde en 4 zachte elementen

Er zijn drie harde elementen en 4 zachte elementen. De harde elementen zijn: strategie, systemen en structuur. De zachte elementen zijn: stijl, skills, staff en (het middelpunt) shared Values.

Interne bedrijfsanalyse

Deze elementen worden bij een interne bedrijfsanalyse onderzocht en eventuele problemen in kaart gebracht. De oplossingen worden afgestemd met de bedrijfsstrategie. Uit het model blijkt duidelijk dat deze is per bedrijf verschillend is. Ieder bedrijf heeft een andere benadering.Wordt 1 element benaderd, heeft dit tot gevolg dat deze benadering ook de andere 6 elementen zal beïnvloeden. Deze elementen zullen moeten meebewegen. Een samenhang tussen de elementen is van zeer groot belang. In een optimaal functionerende organisatie moet er synergie tussen de elementen bestaan.Het 7s model kan gebruikt worden voor het ontwikkelen van een toekomstige strategie door middel van een marketingplan.