arrow_drop_up arrow_drop_down

Heading tags

In de HTML van jouw webpagina kun je structuren en laagjes aanbrengen in de teksten en content. Vergelijk het met een papieren boek: je hebt hoofdstukken, paragrafen en alinea’s. Zo werkt het ook met jouw webpagina’s.

H1-tag

De titel van jouw pagina is de H1-tag in HTML, verwar deze niet met de title tag. Informatie in die titel wordt zowel door de lezer van jouw pagina, als door zoekmachines als hoogste gewaardeerd. Daar moet namelijk precies staan wat jij op die pagina aanbiedt. Heading tag H1

Tussenkopjes of H2-tag

H2-tags zijn de titels van tussenkopjes. Sowieso wordt een online tekst veel leesbaarder als je de tekst opbreekt in alinea’s van een 3-6 regels. Om de tekst nog gebruiksvriendelijker en scanbaar te maken, kun je elke alinea (of groepje alinea’s) voorzien van een tussenkopje. Dat is de H2-tag in HTML. Ik heb dat ook gedaan in de uitleg van dit stukje zodat je kunt zien wat ik bedoel.

Extra laagjes met H3-tags

Je kunt uiteraard de H2-kopjes ook gebruiken op een pagina met meerdere kolommen, om de kolommen een naam te geven. Dan wil je nog een extra laagje maken om je alinea’s weer een tussenkopje te geven. Hiervoor zijn de H3-tags en verder. Je mag net zoveel laagjes maken als jij leuk vindt, maar verlies de gebruiker en Google niet uit het oog. Heading tags H2, H3, H4 (Tussenkoppen)

Heading tags en SEO

Voor de zoekmachines wordt echter elke laag lager steeds minder belangrijk (gewichtig). Zorg dus dat jouw keywords in je H1- en H2-tags staan. Ga er trouwens niet vanuit dat als je op jouw pagina mooie kopjes ziet, dat ze dan automatisch ook het juiste niveau hebben in HTML. Controleer altijd of jouw programmeur niet per ongeluk niveau H2 heeft overgeslagen en er dus alleen H1-, H3 -en H4-kopjes op jouw pagina staan. Dat kun je aan de buitenkant niet altijd zien namelijk,